۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۷, جمعه

مام وطن در سراشیب قهقرا: گزارش احمد باطبی از بازگشت وحشتناک جامعه به روزهای زشت دگر آزاری دینی


این ویدئوی کوتاه را ببینید. گزارشی غم انگیز از وضعیت اقلیتهای دینی در ایران و برخوردهای زشت و غیر انسانی است که در ماههای اخیر با آنان انجام گرفته است.

دوستان، وطن ما به دست اراذل و اوباش افتاده است و حکومتش از یک دیکتاتوری اسلامی هم عقب تر رفته و تبدیل شده است به یک حکومت اوباش سالاری.

باید کاری کرد پیش از آنکه آنچنان به اعماق سقوط کنیم که هرگزمان امید برگشت نباشد.
۲ نظر:

  1. ریدم تو کوس اسلام.جاکش های بی پدر و مادر.

    پاسخحذف
  2. سالام به تو نهمیاد تو هار چهیزی نازار بهدی،کار تو نیست،

    پاسخحذف

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد