۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۷, جمعه

گلوبال پست: کشوری که طبق قوانینش مردان مجازند به همسرانشان تجاوز کنند اکنون مسئول حقوق زنان در کشورهای دیگر شده است!


هم صدا با هزاران رسانه دیگر در گوشه و کنار دنیا، روزنامهٔ گلوبال پست (Global Post) در مقاله ای به نشستن ایران بر کرسی حقوق زنان در سازمان ملل اعتراض کرده است. در این مقاله آمده است، «هیچ شرایطی نمیتوان متصور شد که تحت آن با عقل سلیم و منطق جور در آید که به ایران اجازه عضویت در شورایی مرتبط با حقوق بشری داده شود. اجازه نشستن در یک کمیسیون حقوق بشری به جمهوری اسلامی مصداق سپردن گله به دست گرگ است.»

در بخشی دیگر از مقاله میخوانیم، «به اینترتیب ایران، که طبق قوانینش زن مزدوجی که با دیگری نزدیکی کرده باشد را تا گردن در خاک فرو میکنند و با سنگ به قتل میرسانند، اکنون مسئول رسیدگی به حقوق زنان خواهد شد. ایران، که طبق قوانینش مردان مجازند تا به همسران خود تجاوز جنسی کنند، اکنون مسئول رسیدگی به حقوق زنان خواهد شد... ایران، که طبق گزارش سال ۲۰۰۸ وزارت امور خارجه امریکا بیشتر از ۵۲/۷ در صد از زنانش در خانه مورد ضرب و شتم فیزیکی توسط همسرانشان قرار دارند، مسئول رسیدگی به حقوق زنان خواهد شد.»

این مقاله سپس شرح میدهد که در ایران حتی زنان بالغ نیز برای ازدواج نیازمند رضایت پدر خود میباشند، که در ایران شهادت دو زن هم وزن با شهادت یک مرد است، و یک روحانی آن کشور هم اخیرا اعلام کرده است که زلزله و مصایب دیگر نیز نتیجهٔ عدم پوشش اسلامی توسط زنان میباشد، و تاکید میکند که نقض سیستماتیک حقوق زنان از خصوصیات بارز نظام جمهوری اسلامی میباشد.

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد