۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

ضرب و شتم نوری زاد به دستور مستقیم خامنه ای انجام گرفته

این خبر امروز صبح از طریق یکی از بستگانم در داخل کشور به دستم رسیده است که به علت اهمیتش گفتم با شما هم شریک شوم. اول این را عرض کنم که ایشان که خبر را به من رسانده از اعضای سپاه است، اما یکی دو سالی است که ظاهرا راه خودش را لااقل از درون ذهنش جداکرده از اینها (خیر، نترسید، اینقدر از اقوام دور و نزدیک من در سپاه هستند متاسفانه، که فکر نمیکنم این اشاره برای شناسائی فرد مورد نظر کافی باشد!).

در هر حال خبری که میخواستم با شما در میان بگذارم این بود که لااقل در خود سپاه شایع شده که محمد نوری زاد مورد غضب شخصی جناب آغا قرار گرفته و این بلاهائی هم که سرش میآید به اشاره مستقیم و غیر مستقیم شخص معظم دارد انجام میشود. که البته متاسفانه یک معنیش این است که بیچاره آقای نوریزاد را شاید راه گریزی از این شکنجه های شیطانی نباشد...

من هم امیدم این است که این خبر دروغ باشد، اما دروغ چرا، حقیقتش از یکطرف تا کنون از این فردی که ذکر شد خبر بیخود نشنیده ام، و از طرف دیگر موضوعی مثل این هم بیخود و بیجهت در افواه سپاه شایع نمیشود، بخصوص که مربوط به خود جناب رهبری هم باشد، و بنا بر این از وقتی این را شنیده ام شدیدا غمگین شده ام و نگرانم از جان و عاقبت نوری زاد در سیاهچال و در چنگال عفریتهای رهبری.

در هر حال شخصا حرف و اطلاعات و جزئیات دیگری برای اضافه کردن ندارم به جز اینکه بگویم واقعا طاقتم دارد طاق میشود برای تمام شدن اینهمه زجر و شکنجه و دردی که همه مان داریم به طرق مختلف تحمل میکنیم از این رژیم نامشروع دروغ و جنایت. واقعا کی میشود که ملت ما هم روی خوش آزادی و نشاط را ببیند؟ گناهمان چیست آخر؟


۲ نظر:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد