۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

سایت حزب الله خطاب به احمدی نژاد: «شعیب بن صالح که هیچ، شتر صالح هم نیستی!»


سایت «عماریون» متعلق به حزب الله در مقاله ای طولانی مجددا به احمدی نژاد حمله کرده است و او را از «شتر» معروف صالح نیز کمتر دانسته است.

قابل ذکر است که داستان شتر صالح حکایتی است که در قرآن اشاره شده، و طی آن بزرگان قوم ثمود به «صالح» پیغمبر گفتند «ای صالح! از خدا بخواه تا در همین لحظه شتر سرخ رنگی كه پر رنگ و پر پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد، و عرض قامتش به اندازه یك میل می‎باشد، از همین كوه، خارج سازد.» همان دم صالح به درگاه خدا متوجه شد و عرض كرد: «در همین مكان شتری چنین و چنان خارج كن.» ناگاه كوه شكافته شد، به گونه‎ای كه نزدیك بود از شدّت صدای آن عقل‎های حاضران از سرشان بپرد، سپس كوه مانند زنی كه درد زایمان گرفته باشد مضطرب و نالان گردید، و نخست سر آن شتر از شكم زمین كوه بیرون آمد، هنوز گردنش بیرون نیامده بود كه آن چه از دهانش بیرون آمده بود، فرو برد، و سپس سایر اعضای پیكر آن شتر بیرون آمد، و روی دست و پایش به طور استوار بر زمین ایستاد.

در تعبیر این حکایت برخی ناظران معتقدند این همان بزغاله معروف احمدی نژاد است که شتر شده و پیش خودش برگشته تا بزاید.

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد