۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

☚ ما مردم صبوری هستیم، ولی کارد را به استخوانمان رساندند
ما ایرانیها انسانهای صبور و کم توقعی هستیم
سی سال توی سرمان زدند و هیچ نگفتیم
ولی اینبار کارد را آنقدر فشردند تا به استخوان رسید
و وقتی گفتیم «آخ»، یک دور هم پیچاندندش
...

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد