۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

☚ رویترز: در خیابانهای تهران رویاها به خاکستر بدل شده اند


«فردریک دال»، خبرنگار «رویترز» امروز گزارشی از راه پیمائی شبانه خود از جنوب به شمال خیابان ولی عصر نوشته است که انسان را بی اختیار به یاد فیلم Apocalypse Now (اینک آخرالزمان)، یا حتی خود Heart of Darkness کنراد میاندازد.

وی در شرح خیابان ولی عصر مینویسد: «این شاهرگ طولانی شهر تهران که در آن انبوه طرفداران موسوی هر شب با هیاهو و هیجان گرد میآمدند، اکنون زیر چکمه های پلیسهای ضد شورش باتوم به دست است که به جنگ هزاران تظاهرات کننده ای آمده اند که دولت را به دزدیدن رای های خود متهم میکنند. شیشهٔ خورد شده و کومه های آتش اینجا و آنجا بر شورشی گواهی میدهند که اعلام پیروزی قاطع احمدی نژاد به دنبال آورده است».

«دال» از ایستگاههای اتوبوس مینویسد که «عملا یک به یک آنها در هم شکسته شده بود و عابران مجبور بودند از میان لایه های شیشه خورد شده راه خود را به سختی پیدا کنند»، و شرح میدهد که چگونه خود او در راه چند بار با پلیسهای باتوم به دست و موتور سوارانی برخورد که به ماشینهای مردم حمله میکردند و خودش را نیز در حوالی ونک دو بار مورد ضرب و شتم قرار دادند.

از شیشه های شکستهٔ بانک ها مینویسد، و از تابلوهای خرد شده ای که در سرتاسر خیابان آویزانند، و گزارشش را با این صحنه به پایان میرساند:
پلیس جوان و خسته ای کلاه خودش را در دست گرفته و گوشه ای ایستاده، به فارسی میپرسم «جنگ بود؟»، شانه هایش را بالا میاندازد و میگوید، «نه، انتخابات».هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد