۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

☚ تار و مارمان خواهند کرد -اگر به خانه ها برگردیمغلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات امروز «مسببان اصلی کشته های حوادث بعد از انتخابات را قانون شکنانی معرفی کرد که با وجود مجوز ندادن وزارت کشور، باز هم بیانیه صادر و از مردم برای حضور در خیابانها دعوت می کنند

وقتی یک مقام رسمی، آنهم وزیر امنیت و اطلاعات میگوید «موسوی و کروبی مسئولند» این یک معنی خیلی واضح و وحشتناکی دارد: یعنی اگر شکست بخوریم اینها را به جرمهای سنگینی محاکمه خواهند کرد.

دوست من، بیا تا همانطور که موسوی و کروبی از سرنوشت و مقام و دلبستگی های خود مایه گذاشتند تا خود را در اینچنین خطری قرار دهند اما ما را تنها نگذاشتند، بیا تا من و تو هم همین لحظه عهد ببندیم تا آنها را و خودهامان را تنها نگذاریم.

باور کن دوست من، اگر قبل از رسیدن به نوعی پیروزی، هرچند کوچک، از خواسته های خودمان دست بکشیم و به خانه ها برگردیم، تار و مارمان خواهند کرد.

اول رهبرانی مثل موسوی و کروبی را محاکمه و زندانی خواهند کرد، و بعد صد ها و حتی هزاران نفر از مردم را. خون کشته شده ها را به گردن ما خواهند انداخت (که انداخته اند). مردمی که به حکم آیت الله خامنه ای وقعی ننهادند و رای گیری را قبول نکردند و به خیابانها رفتند را به عنوان محارب با امر ولی فقیه محاکمه خواهند کرد، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . . .

راهی که شروع کرده ایم بی بازگشت است. شکی نیست که خشم و شوق اولیه به هر حال آرام خواهند شد، و آن بسیار طبیعی است. اما آنچه اهمیت حیاتی دارد اینست که اجازه ندهیم خستگی یا ناامیدی کودکانه از اینکه پیروزی در همان هفته اول به دست نیامده اهمیت هدفمان، و عظمت کاری که آغاز کرده ایم را از ذهنمان برباید.

راهی در مقابلمان نیست بجز پیروزی، و فراموش نکنیم که تاریک ترین لحظات شب درست ساعتهای قبل از روشنی صبح هستند.


هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد