۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

تقاضای مهم از مدیران بالاترین: برای مدت محدودی کاربر جدید نپذیرید


با توجه به اینکه کودتا گران تمام قدرت خود را بر پیشبرد یک جنگ گسترده روانی به قصد در هم پاشیدن مقاومت مردمی متمرکز کرده اند؛ و با توجه به اینکه موج واضح این تکنیک آنها را میتوان در روزهای اخیر در بالاترین دید که از طریق پخش شایعه های مختلف و ایجاد سردرگمی و هراس در جامعه کاربران ایجاد شده است؛ و با توجه به اینکه به نظر میرسد اغلب این رفتارها توسط کاربران خلق الساعه ای انجام گیرد که از حسابهائی که ظاهرا تنها به همین قصد ایجاد شده اند به تخریب روانی و سردرگم کردن فضای عمومی بالاترین میپردازند؛ و با توجه به نقش مهم و حیاتی بالاترین در این روزهای حساس و در میان محدودیتهای اطلاعاتی ایجاد شده: پیشنهاد میکنم تا مدیران بالاترین برای مدت محدودی (مثلا تا هنگام مشخص شدن وضعیت کودتا در ایران) از پذیرش کاربران جدید خودداری کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد