۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

☚ کرّوبیان: این دوقلو ها رای خود را به کروبی خواهند داد
دوقلوهای زیبائی که حامی کروبی/کرباسچی هستند !پ.ن.:‌ کرّوبیان فرشتگان مقرب را گویند و ایشان را در عالم هیچ تعلق و تدبیر و تصرفی نیست...هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد