۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

اسناد نظامی منتشر شده توسط «ویکی لیکس» نشان میدهد کوهنوردان امریکایی در خاک عراق دستگیر شده اند


بخشی از اسناد محرمانه ارتش امریکا که دیروز توسط وبسایت «ویکی لیکس - Wikileaks» منتشر شده اند بیانگر این هستند که سه کوهنورد امریکائی (جاش فتال، سارا شورد و شِین باوئر) که بیش از یکسال است به جرم ورود غیر قانونی به خاک ایران و نیز اتهام جاسوسی علیه جمهوری اسلامی در ایران زندانی شده اند، در واقع از مرز ایران و عراق عبور نکرده بودند بلکه در خاک عراق در فاصله نه چندان دوری از مرز ایران دستگیر شده، سپس به خاک ایران منتقل گردیده بودند.

روزنامه نیویورک تایمز که در مقاله ای به بررسی این بخش از اسناد پرداخته مینویسد که وقتی سه کوهنورد امریکائی توسط ماموران ایرانی محاصره شدند و سپس به خاک ایران منتقل گردیدند اولین تصور مسئولان منطقه ای و امریکائی این بوده که آنها قربانی یک «آدم ربائی» توسط نیروهای شبه نظامی گشته اند.

یکی از ماموران اطلاعاتی امریکائی در محل دستگیری سه کوهنورد در گزارشهای اولیه خود از این اتفاق به عنوان «آدم ربائی» یاد کرده است و نوشته است که سه توریست آمریکائی پس از ربوده شدن «به سوی مرز ایران برده شدند.»

همچنین در بخشی دیگر از مدارک منتشر شده توسط «ویکی لیک» گزارشی از یک مامور [آمریکائی؟] که در همان منطقه به انجام وظیفه در میان گروه نظامی پیشمرگه های کرد مشغول بوده است وجود دارد که در آن ذکر شده است که «ایرانی ها سه شهروند امریکائی را که به مرز ایران خیلی نزدیک بودند دستگیر کرده اند.»

گفتنی است که در حال حاضر سایت «ویکی لیک» به علت هجوم فوق العاده کاربران یا به علت حمله های برنامه ریزی شده به آن سایت قابل دسترسی نیست، اما متن انگلیسی بخشی از این مدارک که توسط نیویورک تایمز منتشر گردیده است را در زیر برای توجه شما بازنشر میکنم.


(CRIMINAL EVENT) KIDNAPPING RPT AMCIT CIV : 0 INJ/DAM
2/1 07:112

Initial report:

WHO: Tourists/Reporters

WHAT: Arrest, Effective, Confirmed (CF)

WHERE: –– ––––– –––––, Sulaymaniyah / Halabjah

WHEN: 311600JUL09

HOW: MND-N G2 reported a kidnapping of 3 Americans who were being taken to the Iranian border. The Americans were hiking near the Iranian border when taken. A fourth tourist did not go hiking with them and reported that a kidnapped female called him saying that they were being surrounded by armed men.

UPDATE 311630JUL09: the following grid is where the kidnapping incident occurred: 38SNE 267 395.

UPDATE 311631JUL09: DIV reported an updated grid of the kidnappers: 38SNE 969 068.

UPDATE 311632JUL09: JPRC (Corps Personnel Recovery) is reporting that the victims were tourists who came to Iraq to go rock climbing.

UPDATE 311633JUL09: Kirkuk PJCC made contact with Suly JCC. Suly JCC will establish checkpoints throughout Suly.

UPDATE 311633JUL09: CF/CF en route to ––––– –– to make link up with " Meckfessel", ––––– –––––– ––––– –––– –– ––– –––– –– –– – –––– –––– –– –––– ––––– –– –– –––––.

UPDATE 311633JUL09: JPRC reports: victims were hiking the "Ahmad al Waha (variant Waaha, Waah, etc.) Rock face outside of Sulaymaniyah. (––––– ––––– –––––)

UPDATE 311645JUL09: AWT and Pathfinder team are en route to Warrior for refuel. Once complete they will remain on standby at FOB Warrior.

UPDATE 311715JUL09: last known location of vehicle new grid ND898 931.

UPDATE 311718 JUL09: Colonel Latif of the 10th Pesh Murga brigade reports Iranians detained 3x AMCIT for being too close to the border

UPDATE 311724 JUL09: CJ3 reports that President Barzani has been notified and has offered support

UPDATE 311728JUL09: Pathfinder landed, AWT are 5 min out

UPDATE 311733JUL09: F16s on station

–––– ––––: ––––– –––––

-–– –– –– ––––– (–––––– –– –/– –––)

-–– ––––– –––––: –– ––––– (–––––– –– –––-–)

-–– –––– – –––– –– – –––– –– –– –––––

-–– –– ––––– –– ––––– –– –– –––– –– –––– ––––––.

-–– –– –– ––––– –– –– –––––

-–– –––––– –––– –– ––––– –– –– –––––

UPDATE 311744JUL09: OSINT: Iranians report picking up three civilians

UPDATE 311750JUL09: link up with Meckfessel confirmed

UPDATE 311804JUL09: MND-N has confirmed that they will C2 the recovery operations.

–––– –––––––: –– –– –– ––––– ––--–––– –––– –– –––– ––––––, – – –– ––––– –– ––––, –– –––– –––– –––––– –– – –––– ––––, –– –––– –––– – ––––– –––– –––– –– –– ––––––

UPDATE 311826JUL09: CJSOTF will pick up Meckfessel and take him to PB Andrea. Pathfinders will return him to Warrior where a C12 will transport him to Baghdad.

UPDATE 311920JUL09: CPT ––––– and SFC ––––– will escort Meckfessel to Baghdad.

–––– –––––––: ––-––– –– –––– –––– –– –– –––– –– –– ––––, –-–– ––––– –––––––

–––– –––– –––––: ––-––– –– –––– –– –– –– –––– –– –– ––––– –– –– –––––

–––– –––––––: ––––– –––– –––– –––– –– –––– –– –– –––––

–––– –––––––: ––-––– –– –– ––––– ––––– –––– –– –– –––––

UPDATE 312014JUL09: C-12 will arrive at 2040

UPDATE 312036 JUL09: C-12 has landed

UPDATE 312040 JUL09: C-12 departed warrior en route to Baghdad

UPDATE 312145 JUL09: Escorts report landing at BIAP.

UPDATE 312330JUL09: Escorts transfer Meckfessel to Embassy personnel.

UPDATE 010015AUG09: Escorts will fly fixed wing at 1100 hrs on 1 AUG09 to FOB Warrior

BDA: 3x AMCIT Detained by Iranians

PAO ASSESSMENT: All queries referred to the US embassy in Baghdad.

IO ASSESSMENT: IQATF will monitor for atmospherics on this SIGACT.

S2 ASSESSMENT: The lack of coordination on the part of these hikers, particularly after being forewarned, indicates an intent to agitate and create publicity regarding international policies on Iran. The leadership in Iran benefits as it focuses the Iranian population on a perceived external threat rather than internal dissension. Kurdish leaders remain concerned about international perceptions regarding security as they seek to increase investment in the KRG. Expect KRG leadership to intervene to return the 3 individuals and the Iranian government to accuse them of being spies. Additionally, KRG leadership may impose additional restrictions on private activities near the Iranian border.

MEETS MNC-I CCIR #5

///CLOSED///(311418JUL09)


۱ نظر:

  1. دانلود تمام اسناد ویکی لیکس درباره ایران:

    http://www.2shared.com/document/dhbAo4vd/IR_W-L.html

    پاسخحذف

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد