۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

معنی «قدس» را عوض خواهیم کرد !در روز قدس آنچنان طوفان سبزی به راه بیاندازیم
که کلمه «قدس» در تاریخ وطنمان
به معنی «قیام دریای سبز» بماند !
۱ نظر:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد