۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

مخفف فاطمه رجبی ؟فرم مخفف نام فاطمه رجبی
(که البته زیاد نباید استعمال کرد چون بی تربیتی میشود)


ف.رج

[دوستانی که با «فرج» آشنائی قبلی ندارند میتوانند اینجا را ببینند.]


دیدن بحثهای راجع به این متن

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد