۱۳۸۸ آبان ۲۵, دوشنبه

Mr. Onama: this is truly how Iranians feel

William Warren says it exactly the way it is...
هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد