۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

مژده سخنگوی چلاق خدا به مردم ایران: «ایران به دوران شکوه شعر باز میگردد»


حضرت خدایگان خامنه ای نماینده معلول آسمانها بر روی زمین امروز (۲۵ خرداد ۱۳۹۰) در ملاقاتش با چند مداح بی سواد طی سخنانی مسخره خطاب به مردم مصیبت زده ایران مژده داد که به دلیل علاقه وافر وی به پاچه خارانی که دور و برش جمع میشوند و مجیزش را میگویند ایران در حال بازگشت به دوران شکوه شعر و شاعری است.
لینک خبر در خبرگزاری فارس.

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد