۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

و آنک جمهوری اسلامی!


سازندگان «پارازیت» در بخشی از آخرین برنامه خود چند کلیپ خوب از یکی دو سال گذشته جمهوری اسلامی را کنار هم جمع کرده اند که کار جالبی از آب در آمده. تصویری که از این مجموعه چند دقیقه ای حاصل میشود عمیقا غم انگیز، مضحک و سوررآلیستی است، یعنی دقیقا خصوصیات جمهوری اسلامی بخصوص در هشت-ده سال گذشته، خصوصیاتی که به سختی میشود با کلمات بیانشان کرد. توصیه میکنم این هشت دقیقه و خورده ای فیلم را ببینید تا متوجه بشوید چه میگویم...

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد