۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

حکایت جمهوری اسلامیجناب جمهوری اسلامی امروز هم باز به انکار واقعیات ادامه داد و بی توجه به اعتراضات گسترده، قدم دیگری در مسیر خطرناک رسمی ساختن کودتای احمدی نژاد برداشت. امروز روز تحلیف بود.

اما این حکایت مرا یاد مثلی انداخته که اینطرف دنیا استفاده میکنند، گفتم برای شما هم بگویم. میگویند مردی از آسمانخراشی افتاده بود و در حال سقوط آزاد به طرف کف خیابان، و از کنار هر طبقه ای که میگذشت با خودش میگفت، «تا اینجاش که به خیر گذشته - so far so good».

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد