۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

«الن واتس» و توهمی انسانی به نام زمان



الن واتس (۱۹۱۵-۱۹۷۳)، فیلسوف و معرفی کننده بزرگ مکتب «ذن» در غرب، در این کلاس که درست یک سال قبل از مرگش فیلمبرداری شده است به زبان شیرین و شیوه غیر معمول خودش از تجربه انسانی «زمان» میگوید و اینکه چرا تجربه زمان به صورت یک بردار مستقیم توهمی بیش نیست، و چرا تجربه «علت و معلول» هم توهم دیگری است که بر اساس توهم خطی بودن زمان بنا شده است.









هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد