۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

شعاری که معنایش را تازه امروز فهمیدم: «نواده روح الله، سید حسن نصر الله»


حتما به خاطر میآورید، روز مرگ خمینی بود و سید حسن خمینی میخواست در محل مقبره پدربزرگش سخنرانی کند، اما نوچه های احمدی نژاد و خامنه ای به او اجازه اینکار را ندادند؟

اما یک چیز دیگر را هم امیدوارم یادتان بیاید:‌ که اینهائی که شعار میدادند تعداد زیادی پرچم های زرد حزب الله را حمل میکردند، و یکی از شعارهائی مرتب تکرار میکردند این بود که «نواده روح الله، سید حسن نصر الله». یادتان هست؟

خوب، من حرف زیادی ندارم، فقط میخواستم بگویم امروز وقتی ویدئوی نصر الله را دیدم که با آن پرچم زرد حزب الله پشت سرش فریاد میکشید که خمینی «عرب است و عرب زاده است»، این حرفهایش مرا مستقیم برد به آن روز، و احساس غریبی بهم دست داد از اینکه ناگهان متوجه شدم که آن شعار بسیجی ها آنطوری که من فکر میکردم بی معنی نبوده. اعتراف میکنم که تازه امروز فهمیدم معنای واقعی آن شعار چه بود که میگفتند سید حسن نصر الله نواده روح الله...

اجازه بدهید ویدئویی از آن شعار ها را که آن روز در همین وبلاگ گذاشتم را اینجا هم برایتان همراه حرفهای نصرالله کپی کنم...

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد