۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

ساندی تلگراف افشا کرد: امضای قرارداد محرمانه بین جمهوری اسلامی و زیمبابوه برای تبادل نفت در مقابل اورانیوم


به گزارش هفته نامهٔ «ساندی تلگراف»، به نقل از یک منبع در دولت زیمبابوه، جمهوری اسلامی اخیرا قرارداد محرمانه ای با زیمبابوه منعقد کرده است که به جمهوری اسلامی اجازه حفاری ذخایر دست نخوردهٔ اورانیوم آن کشور را میدهد.

طبق خبر این هفته نامه قرارداد فوق در ماه گذشته هنگام سفر «دیدیموس موتاسا - Didymus Mutasa»، یکی از دستیاران ارشد رابرت موگابه به تهران امضا شد. رابرت موگابه، دیکتاتور و رئیس جمهور خود-خوانده و مادام العمر زیمبابوه، که بیش از سی سال است بر آن کشور حکمرانی میکند، در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی گسترده ای روبرو بوده است، و بخصوص مشکلات انرژی و سوخت از مسائل اساسی اقتصاد زیمبابوه میباشند. موگابه با عقد این عهدنامه قبول کرده است که در قبال دریافت نفت از ایران، اجازه انحصاری دسترسی و حفر معدنهای اورانیوم کشور زیمبابوه را به جمهوری اسلامی بسپارد.