۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

نظرات بنی صدر در مورد راهکارها و چالش های جنبش سبزویدئو کلیپی از سخنان و توصیه های مفید بنی صدر در مورد راهکارها و چالش های جنبش سبز.

آقای بنی صدر معتقد است دو اصل غیر قابل انکار برای پیروزی جنبش سبز این است که راهکارهای این جنبش بایستی اولا در خارج از چارچوبهٔ ولایت فقیه متجسم شوند، و ثانیا تصویر صریح‌ و روشنی از آنچه که میتواند جایگزین نظام جمهوری اسلامی گردد ارائه دهند.

به عقیده بنی صدر یکی از نمونه های واضحی که چنین نیازی را روشن کرد اتفاقات مربوط به روز ۲۲ بهمن سال ۸۸ بود که با یک اشتباه تاکتیکی ناشی از طریق تفکر اصلاح‌ طلبان که محدوده خود را در چارچوب ولایت فقیه تعریف کرده اند جنبش مردمی تشویق و راهنمائی گشت تا به میدان آزادی برود و «حضور» خود را به نمایش بگذارد، غافل از این امر ابتدائی که میدان آزادی در واقع به سان «قلعه» و پادگانی بود که دولت کودتا از هفته ها پیش در کار عایق سازی و برنامه ریزی برای تسخیر آن بود، و بنا بر این وقتی برنامهٔ فرستادن مردم به دل این پادگان نظامی با این تاکتیک ساده روبرو شد که آنها دروازه های پادگان را بسته بودند و تنها عوامل و مزدوران خود را با هزاران اتوبوس به آن محوطه آورده بودند، آنوقت شکست واضحی به نیروهای جنبش سبز وارد شد.

ویدئوی زیر حدود سی دقیقه میباشد و متشکل است از دوقسمت متفاوت از صحبتهای آقای بنی صدر که از میان مجموعه ویدئوهای مربوط به گردهمآئی در شهر کلن آلمان تحت عنوان «بحث آزاد در مورد چگونگی گذار از از بحران به دموکراسی در ایران» گزینش شده است.

برای دیدن مجموعه کامل (حدود سه ساعت) فیلمهای این بحث آزاد میتوانید به مجموعه فیلمهای کاربری به نام andesheh در یوتیوب مراجعه کنید.


هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد