۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

غفوری فرد: از همین الان میگویم، نظام هیچ شرطی را قبول نمیکند!


این متن ابتدا در خودنویس منتشر شد

حسن غفوری فرد، از اعضای اصلی فراکسیون اصولگرایان، و از چهره های با نفوذ اصولگرایان حکومتی در مصاحبه ای با روزنامه اصلاح طلب «روزگار» علاوه بر پیش بینی مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، همچنین پیش بینی کرده است که آنها بدون اینکه هیچکدام از «شرایط» شان مورد قبول قرار گیرد در انتخابات شرکت خواهند کرد. وی در عین حال که شرط «توبه» که توسط برخی اصولگرایان برای شرکت اصلاح طلبان قرار داده شده را منتفی دانسته است، شرط های اعلام شده توسط خود اصلاح طلبان برای حضورشان در انتخابات را نیز «بهانه» و «بازی سیاسی» لقب داده است.

غفوری فرد در این مصاحبه در پاسخ خبرنگار که میپرسد، «فکر میکنید نظام چه واکنشی باید نسبت به لوازم و زمینه های مطرح شده از سوی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات نشان دهد؟» میگوید، «اینها [اصلاح طلبان] در موقعیتی نیستند که برای نظام شرط تعیین کنند! نظام فضا را برای همه آزاد گذاشته است که در انتخابات شرکت کنند. کسانی که مرتکب اشتباهی شده اند باید آن را جبران کنند. کسی نمی تواند برای نظام شرط تعیین کند، بلکه باید افتخار کنند و خوشحال باشند که نظام به آنها اجازه داده در انتخابات شرکت کنند، و از الان هم بگویم، نظام هیچ شرطی را قبول نمیکند.»

و سپس، وقتی در عکس العمل به این حرفهای وی خبرنگار اعتراض میکند که خواسته های مطرح‌ شده توسط اصلاح طلبان غیر قانونی نیستند، غفوری فرد به سرعت به سفسطه بودن موضع اصلاح طلبان اشاره میکند و میگوید، «اگر این طور است خب قانون هست دیگر!» و اضافه میکند، « اما اگر چیزی اضافه بر قانون بخواهند نظام زیر بار نخواهد رفت.» به عبارت دیگر، وی تاکید میکند که شرایطی که در کشور برقرار است به هر حال شرایطی قانونی و مشروع است، و «نظام» دارد با مشروعیت کامل به حکومت ادامه میدهد، پس اگر اصلاح طلبان ادعا دارند که طالب حکومت قانون اساسی هستند، طبعا بایستی به نظام و خواستهای آن گردن نهند.

وی سپس در همین راستا پاسخی مشابه به سئوال دیگری میدهد که در آن خبرنگار موضع گیری خاتمی را تکرار میکند که خواستار رفع دلگیری ها و سوء تفاهمها و عذر خواهی طرفین شده بود. خبرنگار میپرسد، «پس فکر نمیکنید که برای رفع سوء تفاهم ها در کشور باید گشایشی صورت گیرد؟» و غفوری فرد میگوید، «هیچ سوء تفاهمی وجود نداشته است، و قانون اساسی هم مشخص است. کسانی هم که مردم را به خیابان کشانده اند باید موضع شان را مشخص کنند. امر نامشخصی وجود ندارد و نظام با متخلفان از قانون برخورد کرده است.»

و در پایان، وقتی خبرنگار از وی در مورد پیش بینی او از آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات مجلس میپرسد، او میگوید، «من فکر میکنم حرف های اصلاح طلبان بهانه است و در انتخابات شرکت می کنند. همان ها که در مجلس ششم تحصن کردند، با التماس در مجلس هفتم شرکت کردند. این حرف ها همه بازی سیاسی است.»

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد