۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

نتایج گفتگوی امروز من با مهدی یحیی نژاد


امشب وقت زیادی برای نوشتن ندارم متاسفانه، و از فردا صبح هم که چند روزی در سفر خواهم بود و فرصت اینجا آمدنم چندان نخواهد بود، از همه دوستان پیشاپیش عذر میخواهم به خاطر آن، اما میخواستم کمی در مورد صحبت که امروز با مهدی یحیی نژاد داشتم و نتیجه هائی که از آن عاید شد برایتان بگویم.

امروز یک مکالمه طولانی (بیشتر از دو ساعت)‌ با مهدی یحیی نژاد داشتم، که قبل از هر حرفی میخواهم از ایشان تشکر کنم و تبریک بگویم که تصمیم گرفته بر خلاف خامنه ای عمل کند و با سران فتنه وارد گفتگو شده. خارجی ها یک مثلی دارند که میگوید دیر از هیچوقت بهتره، و خودمون هم که میگیم جلوی ضرر را هروقت بگیری صرفه است. اگر این امکان به وجود بیاید که این قطار بالاترین را از سقوط کامل به دره سیاهی که جلویش دهان باز کرده نجات بدهیم، به گمانم هنوز ارزشش را داشته باشد که تلاش کنیم.

البته مکالمه ما به نتیجه عملی خاصی نرسید. حساب من که کماکان بسته است (نه اینکه تقاضای باز شدنش را کرده باشم، و نه اینکه اگر هم باز میشد من حاضر به فعالیتی هستم در حال حاضر) و جناب یحیی نژاد هم کماکان آن طوری که باید و شاید از خر شیطان پیاده نشده است، اما شاید دو نتیجه مثبت داشت این مکالمه، لااقل در ذهن من‌: یکی این بود که متوجه شدم وضعیت بیشتر از آنکه به رمانهای جاسوسی جان لوکاره شبیه باشد به نمایشنامه های تراژدی کلاسیک یونانی شبیه هست، و دیگری اینکه متوجه شدم اگرچه جناب یحیی نژاد هنوز از خر شیطان پیاده نشده اما به نظر میرسد به فکر پیاده شدن افتاده، و چه بسا حتی به فکر پیاده بازگشتن این مسیری که در طی یکی دو هفته گذشته سوار خر مذکور طی کرده.

به من اجازه بدهید که وارد جزئیات گفتگو نشوم، که به هر حال گفتگوئی دو نفره بود، اما حد اقل این دو نتیجه اصلی که عرض کردم را میتوانم بیشتر توضیح بدهم که منظورم چیست.

در مورد نتیجه اول، حرفم این است که برداشت من از سئوال و جوابهائی که با مهدی داشتم چنین است که ظاهرا نیازی به نگران بودن در مورد فروختن بالاترین به رژیم یا به سبزهای درون حکومتی و غیره نیست. البته همینطور که مینویسم اصلا مطمئن نیستم که این چقدر خوب است و چقدر بد. طبعا خوب است چون از یک احساس نگرانی و نیز یک احساس شکست بزرگ نجات میدهد ما را، که به هر حال بالاترین به دست رژیم نیافتاده است، اما چندان هم خوب نیست چون نشان از این دارد که ذهن جمعی و اذهان فردی ما هنوز به مرحله ای از جا افتادن نرسیده اند که بتوانیم آزادی و دردهای ناشی از زایمان آن را تحمل کنیم، و فعلا بایستی فکرش را و تصورش را حامله بمانیم و روزها و هفته ها را بشماریم در انتظار ساعت موعود.

همانطور که عرض کردم بعد از گفتگوی امروز این برایم روشن شد که اتفاقی که در حال افتادن است، جدا برخی از خصوصیات اساسی تراژدی های یونانی را دارد، از جمله اینکه به حکم روزگار و تاریخ و جامعه چیزها به شکلی ردیف میشوند یک آدم خوب به نحو «اجتناب ناپذیری» به نقطه ای میرسد که یا بلائی سرش میآید یا بلائی سر یک عده آدم بیگناه میآورد، بدون اینکه به نظر برسد هیچ راه پس و پیشی داشته باشد. البته یک جنبه دیگر این تراژدی های یونانی هم که هم اساسی است و هم به عقیده من بسیار مرتبط به این حکایت، جنبه ای است که به آن tragic flaw یا به قول ارسطو hamartia میگویند، به اینصورت که اغلب قهرمان یا یک کاراکتر مهم در تراژدی یک خصوصیتی دارد که اگر چه به چشم نمیآید، اما آن خصوصیت در او نوعی «سرسختی» یا «کله شقی» ایجاد میکند که در تحلیل آخر میشود گفت اگر همان خصیصه نبود شاید اودیپ مثلا این بلا را سر خودش و خانواده اش نیاورده بود، یا آنتیگون خودش را دار نزده بود...

زیاد به حاشیه رفتم، اصلا چرا راه دور برویم، مثالی که توی همین صحبت هم به میان آمد، حکایت دکتر مصدق خودمان که با آنهمه توان و ذکاوت قربانی دو چیز توامان شد:‌ از یکطرف جامعه ای که هنوز ساختارش دموکراتیک نبود و عملکردش در قالب چارچوب دموکراسی «فیت کامل» نمیشد، و از طرف دیگر شخصیت یا فردیت خودش که هنوز ساختارش دموکراتیک کامل نبود و نه از درون تفکر و دیدگاهش در برداشتی دموکراتیک از سیاست و جامعه ریشه داشت، و بالطبع نه از بیرون عملکرد و تصمیمهایش بر تاکتیکهای کاملا دموکراتیک بنا شده بود و بنا بر این این امکان را از مصدق سلب کرده بود که بتواند نظر و خواستهای شخصی خودش را قربانی احتیاجات دراز مدت یک سیستم دموکراتیک بکند.

این از این. که خوب البته غم انگیز است بخصوص اگر حقیقتا در همین بماند و این تراژدی هم با نابودی «بالاترین» به شکلی که میشناختیمش ختم بشود. اما حتی در آن صورت هم حقیقتش من کلا داستانهای تراژیک و قهرمانان عمیق تراژدی را خیلی بیشتر به شخصیتهای سطحی خائن در داستانهای جاسوسی ترجیح میدهم، گیرم نتیجه نهائی شان هم در عمل یکی به نظر برسد. میدانم که حرفهایم کمی مبهم هستند، و عذر میخواهم از اینکه جزئیات را بیشتر و روشنتر از این شرح نمیدهم، اما به گمانم اصل حرف را رسانده باشم.

ولی قسمتی که شاید برای ما از آن بخش اول حرفهایم مهمتر باشد همان است که عرض کردم به نظر میرسد مهدی یحیی نژاد خودش هم خیلی خوب متوجه باشد، یعنی این که چه بهای سنگینی در قبال تاکتیک «مشت آهنین» و تصفیه های شبانه خودش پرداخته و هنوز هم خواهد پرداخت. در واقع به نظر میرسد که صدای اعتراض ما و عمل اعتراض ما به اندازه کافی بلند و روشن بوده است که خوب و واضح به گوش ایشان برسد، و از آن مهمتر، که ایشان تصمیم گرفته نه مثل شاه عمل کند که خیلی دیر گفت «صدای انقلاب شما را شنیدم» و تازه همان موقع هم هیچ غلط جدی در موردش نکرد، و نه مثل خامنه ای که به خیال خودش میخواست اشتباه شاه را تکرار نکند و بنابراین به سیم آخر زد و در واقع به زبان بی زبانی گفت، «مردم هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، من خودم ملت تعیین میکنم.»

منظورم این است که طبق آن چیزهائی که امروز جناب یحیی نژاد به من گفت، ایشان قصد دارد یک سری تغییرات جدی در شیوه مدیریت بالاترین ایجاد کند، از جمله اینکه قبول کرده که یک «هیئت نظارت» به وجود بیاید که سیاستگزاری های مختلف سایت از آن به بعد نه توسط ایشان و تک نفره، بلکه توسط آن گروه گرفته شوند و همان گروه هم در مقابل کاربران پاسخگو باشد، و دیگر اینکه تصمیم گرفته اند یک فردی را به شکل جدی به شغل دائمی «ارتباط جمعی» با کاربران سایت بگمارند.

خوب اینها هر دوشان بسیار کارهای مفید و خوبی هستند، و در واقع اگر به شکل صحیح و واقعی عملی شوند میتوانند بخشهای مهمی از خواسته های ما را پاسخ بگویند تا حدی که شاید حتی بتوانیم به بالاترین بازگردیم. اما اجازه بدهید همینجا قبل از اینکه یک قدم هم به جائی برداریم بگویم که چند نکته باریکتر زمو اینجاست که اگر نادیده گرفته شوند یا صحیح درک نشوند نه تنها همه این کارها به هیچ جائی نخواهد رسید، بلکه تنها حاصل آن هم مقدار زیادی وقت و انرژی هدر رفته از دو طرف خواهد بود. اجازه بدهید سریع یکی دو تا از این نکته ها که در ذهنم هستند را عرض کنم و مرخص بشوم. آنها عبارتند از:
 • اول از همه اینکه اجرائی و عملی کردن چنین طرحی یک پیش نیازهائی دارد که مسئولیتشان بر عهده خود جناب یحیی نژاد است. به این صورت که ایشان با پاکسازی و خشونتهای اخیر یک عملی انجام داده اند که تاثیر منفی بسیار عمیقی بر جامعه کاربران گذاشته است، چه کاربرانی که مورد نوازش مستقیم این تصمیمها و تصفیه ها قرار گرفتند، چه آنانی که در همراهی و به پشتیبانی از گروه اول کار در سایت و درنتیجه عملا بخش بزرگی از مبارزه و فعالیتهای اجتماعی خود را متوقف کرده اند، و چه حتی آنانی که در سایت مانده اند و به تنهائی تلاش به کشیدن این بار کرده اند اما به دلیل افت شدید کیفی و کمی سایت قربانی نتایج ناشی از این بی تدبیری ها شده اند. این عمل ایشان به هیچ جا نخواهد رفت، و این ممکن نخواهد بود که ایشان مثلا حسابها را آرام آرام باز کنند و بخواهند بدون رسیدگی مستقیم به عملی که انجام داده اند و بدون بر عهده گرفتن کامل و روشن مسئولیت آن رفتار افراطی چنین گمان کنند که گوئی هیچ اتفاق مهمی نیافتاده و اکنون میتوان به صحنه برگشت و به دنبال روشهای تغییر سیستم مدیریت سایت گشت و دور هم به خوبی و خوشی زندگی کرد. به عبارت دیگر، در حال حاضر مسئولیت اولین قدم بر عهده ایشان است، ایشان بایستی حتما گامهای برداشته شده را عقبگرد کنند، آن هم به نحوی روشن، عمومی و با قبول کامل مسئولیت کار خود و اذعان به اشتباه و یا افراطی بودن کار خود. شکی نیست که ما آنقدر برای بالاترین به عنوان مشعلی که چند سال شعله امید ملی مان را حمل کرده است ارزش قائل هستیم، و آنقدر خود را به زحمات آقای یحیی نژاد به عنوان طراح، سازنده و حامل اولیه آن مشعل مدیون میدانیم که در صورتی که ایشان چنین میزان صداقت و شفافیت در قبول مسئولیت رفتار اشتباه خود نشان بدهند قادر باشیم به قول خارجی ها دشنه هایمان را خاک کنیم و به همراه ایشان به سوی آینده بهتری قدم برداریم. در واقع اگر چنین اتفاقی بیافتد چه بسا این زخمی که توسط جناب یحیی نژاد بر پیکر آزادیخواهی ایران وارد آمده است خود تبدیل به یک نقطه عطف مثبت و یک عامل قوت بشود. به هر حال من هم همراه با شما دوستان در انتظار خواهم بود تا طی روزهای آینده ببینیم در عمل ایشان به کدام سو گام خواهند برداشت.
اما دو نکته بعدی مربوط میشود به ایده ای که ایشان تحت عنوان یک شورای سیاستگزاری مطرح کردند، و اهمیت بسیار زیاد چگونگی انتخاب چنین هیاتی از دو لحاظ:
 • یکی از لحاظ اینکه «چگونه»، یعنی در طی چه روندی و با چه نوع شفافیت عمومی این افراد انتخاب بشوند. خواه ناخواه چنین توقعی در میان نیست که لااقل در اولین دور این افراد از طریق یک رای گیری عمومی اینترنتی انتخاب شوند (اگر چه چنین اندیشه ای به هیچوجه نیز غیر منطقی و دور از ذهن نیست، و چه بسا اگر این هیات ها به نحو دوره ای انتخاب شوند بتوان لااقل به مرور زمان چنین روندی را برقرار ساخت. تصور ایجاد یک سنت رای گیری و انتخابات عمومی در جامعه ای مثل بالاترین با سی هزار عضو به هیچ وجه کار غیر ممکن یا خیالپردازانه ای نیست)، اما این توقع بدون شک و تردیدی وجود دارد که این افراد در پروسه ای روشن و شفاف و با آگاهی و موافقت عمومی کاربران انتخاب گردند.
 • و دیگر از لحاظ اینکه چنین هیاتی در عمل اولا تا چه حد شفاف عمل خواهد کرد و ثانیا تا چه حد قدرت و استقلال خواهد داشت برای تصمیم گیری. اینها نکاتی هستند که بایستی به روشنی و صراحت مطرح و برای کاربران روشن گردند و تنها در صورتی این طرح و برنامه میتواند به موفقیت و قبول عمومی برسد که این جوانب به روشنی و شفافیت بیان و انجام شوند.

دوستان، عذر میخواهم از اینکه این متن طولانی شد، انگار مثل کسی که قبل از سفر سر میز غذا مینشیند ولع داشتم که برای این چند روزی که دسترسیم منقطع خواهد بود هم بنویسم. اما در هر حال امیدوارم مطلب را بخوانید و در مورد تمام جنبه های آن، مثبت و منفی و نیز چیزهائی که به ذهن من نرسیده است حتما نظرات خودتان را بگوئید تا مطرح شوند و بر مسیر این وقایع تاثیر بگذارند.

با تشکر مجدد از همه شما به خاطر حضور پیگیرتان که تا اینحد موثر بوده است، و با امید پیروزی تفکر آزادی و گسترش و تعمیز هرچه بیشتر فرهنگ آزاد اندیشی در کشورمان.


۸۳ نظر:

 1. صادق جان خدا تو را برایمان نگه دارد که شدی صدای ما بی صداها

  پاسخحذف
 2. خوشحالم صادق جان

  می دوسنتم کسی مثه یحیی نژاد اشتباه بزرگ نمیکنه و نهایتا جلوش رو می گیره
  که متوجه شد.
  خوش و خرم باشی

  پاسخحذف
 3. vhs جان البته من جای دوستان باشم فعلا زیاد روی چیزی حساب نمیکنم! همانطور که در متن عرض کردم فعلا اینها در حد حرف هستند و این مهمه، گرچه البته بالاخره عمل هم از همین حرفها شروع میشود و موافقم که به نظر میرسد یحیی نژاد تصمیم گرفته در جهت مثبت به راه بیافتد، اما در حال حاضر فقط حرف است!

  پاسخحذف
 4. صادق جان خدا تو را برایمان نگه دارد که شدی صدای ما بی صداها
  دوست گرامی شما لطف دارید، ممنون، اما شما اصلا هم بی صدا نیستید، و من هم اگر کاری کرده باشم تنها کارم در این وبلاگ یا خارج از آن این بوده که صداهای شما دوستان را جمع کنم و منعکس کنم. شمائید که با حضور و فعالیت و مقاومت خودتان اینها را ممکن کرده اید و به مهدی گفته اید که بعضی کارها را ملت دیگر قبول نمیکند!

  پاسخحذف
 5. راستی دوستان، من سعی کردم فانت این متن را همان «تاهوما» کنم که بعضی دوستان توصیه کرده بودند، متاسفانه روی صفحه کامپیوتر من تفاوت چندانی بین این فانت با فانت ابتدائی وجود ندارد، ممنون میشوم اگر فیدبک بدهید که بدانم روی کامپیوترهای شما این تفاوتی با متن های قبلی دارد یا خیر و آیا بهتر شده یا خیر. با تشکر پیشاپیش.

  پاسخحذف
 6. از این تهدید یک فرصت عالی بسازید. آزادی بیان حداکثری را طلب کنید.
  از آقای یحیی نژاد بخواهید تاشما کاربران بالاترین شورای سیاست گزاری را ایجاد کنید نه ایشان.مسولیت های آقای یحیی نژاد و حدود آزادی عمل ایشان در روند جاری سایت را به گونه ای تعریف کنید که ایشان قادر به سو استفاده از اختیاراتش نباشد. امکان تغییر قوانین را تنها و تنها در راستای امر آزادی بیان تعریف کنید.
  راه سختی پیش رو دارید امیدوارم موفق باشید.

  پاسخحذف
 7. خواهید دید که یحیی نژاد با عرض معذرت به همه کیر خواهد زد. فقط مواظب باشید با حفت به بالاترین برنگردید.

  پاسخحذف
 8. از این تهدید یک فرصت عالی بسازید. آزادی بیان حداکثری را طلب کنید...

  بله البته خواستهای ما روشن هستند و چیز غیر واضحی وجود ندارد در موردشان، و اینکه آقای یحیی نژاد تصمیم به مکالمه گرفته اند را باید به فال نیک گرفت، بخصوص که به نظر میرسد خوب متوجه اهمیت اجتماعی بالاترین به عنوان نمادی از یک پروژه ملی و فراتر از سود و زیان شخصی خودشان هستند و به حفظ این جوانه آزادی علاقه دارند و حاضرند روی غرور و برخی ترجیحات خودشان هم پا بگذارند، که همه اینجا جای تبریک دارد و البته امیدواریم که تنها در حرف نبوده باشد و به زودی در عمل هم ببینیم اینها را.

  پاسخحذف
 9. من همچنان به این اتفاقات مشکوکم. به خود یحیی نژاد هم مشکوکم. حالا که دیده عده ای در پی ایجاد یک رسانه آزاد هستند اینچنین تظاهر میکند که در پی جبران است. اما این یک عقب نشینی تاکتیکی است برای عقیم کردن تلاش برای ایجاد رسانه ای آزاد و مستقل.

  پاسخحذف
 10. من هرگز به عنوان یک کارگر به بالاترین برنمی گردم.تضمین الزام اور برای رعایت کامل حقوق کاربران پیش شرط اول است.
  فراموش نکنیم این یک اشتباه کوچک نبود
  توهین بزرگ به صاحبان واقعی بالاترین بود.
  اگر مهدی کاربران را دارای شخصیت می داند می توان گفتگو کرد وگرنه بهره برداری از کاربران بعنوان نردبان صعود هرگز

  پاسخحذف
 11. دوستان لطفا دقت کنید که تنها دلیلی که من این متن گزارش از صحبتم با مهدی را نوشتم این بوده که شما در در جریان بگذارم، و گرنه واقعیت این است که هیچ چیزی در حال حاضر تغییری نکرده است و طرح جستجو برای یک فضای جایگزین با تمام قوت برجاست، تنها تفاوتی ککه ایجاد شده است این است که آقای یحیی نژاد یک سیگنال مثبت به ما نشان داده اند، و من تصمیم گرفتم آن را به شما گزارش کنم، همین و بس.

  پاسخحذف
 12. هوتن: با اصطلاح دردهای ناشی از زایمان آزادی بیان خیلی حال کردم ... تحملم رو بالاتر برد

  پاسخحذف
 13. فونت خیلی بهتر شده. ممنون

  پاسخحذف
 14. فونت که خوب شده
  صادق جان با توجه به صحبتی که کردی
  بهتره یه نیم چه تماس هم بگیری و زمان قطعی برای تصمیم گیریش رو بپرسی.
  بالاخره هر تصمیمی باشه اولینش باز شدن حساب کاربراس و بعد پیاده کردن قوانین.
  پس بهتره بهش بگی اگه داری قوانین درست و
  منطقی تعیین میکنی زودتر حساب ها رو باز کن تا بیشتر نشه.
  نمیگم همه سریع برگردن بالاترین.
  اگه کسی خواست با شرایط قبلی صبر کنه تا قوانینش رو تعیین کنن و بقیه هم ببینن
  حتما اگه ممکنه این کار رو بکن

  پاسخحذف
 15. صادق جان سایت جایگزین تقریبا تمام شده و دیگر نیازی به بالاترین نیست. دوم اینکه ممنون از فونت ، عالی شده. فقط اگر بتونی همه فونت هارو از مطالب قبلی گرفته تا کامنت ها رو تبدیل کنی به فونت جدید خیلی خوب میشه

  پاسخحذف
 16. شرایط برگشتن به بالاترین:
  عذر خواهی
  ایجاد تغییر عملی
  برگرداندن 100 ها لینکی که حذف کردند
  بازکردن حساب کاربران
  تضمین بدهند که دیگر کودتا نمی کنند

  پاسخحذف
 17. درود و عرض ادب خدمت
  صادق خان رحیمی،

  بعنوان یک کاربر واقعن نمیدونم چطوری باید دوباره به شخصی اعتماد کنم که شعارش و روش مدیریتیش نه بر اساس احترام به حق آزادی بیان و حقوق فردی کاربران که بر اساس 4دیواری اختیاری است؟

  کسی که بسادگی و بدون اینکه حتا کوچکترین توضیحی بدهد بسادگی بیش از 200کاربر فعال خود را تنها بر اساس نظر و تشخیص فردیش قلع و قمع مکینه واقعن باز قابل اطمینانه از نظر شما؟

  کسی که هنوز بسادگی به کاربراش اتهام زنی میکنه و هیچ گزینه اخلاقی و حرفه ای رو رعایت نمیکنه باز قابل اعتماده؟

  صادق خان،
  کمی بیشتر به بازیهایی که یحیی نژاد با زیرکی خاص با کاربرهای مسدود شده راه اندخته دقت کنید،
  کامنهاش،
  فید و مطالبش،
  هنوز در حال نمسخر و ایجاد شک و شبهه در بین کاربران و ایجاد دلسردی و اختلاف بین کاربران معترض و مسدود شده است،
  شاید شما بنونید دوباره به یحیی نژاد اعتماد کرده و پشت بوی راست نمایید ولی من که در ایران امثال یحیی نژادها زیاد دیدم به هیچ روی به او و تفکرات پلیدش اعتماد نخواهم کرد.

  شاید بگویید انسانها تغییر میکنند و نباید انقدر کلی نگر باشم،
  اما جناب رحیمی وقتی دو روئی، تزویر و پارادکس موجود در مصاحبه ها و کامنتها یا نوشته های شخصیشو میبینم
  چطور میتونم باور کنم که او همان شخصی نیست که چند روز قبل 200نفر را یکجا مسدود و از آن بدتر حتا مدعوین بدون تقصیر آنها را هم تنها بدلیل و توهم اینکه مبادا یکی از این دهها کاربر دعوت شده آیدی پارک شده ای باشد، برای ایجاد حاشیه امنیت خودش مسدود کند،
  چگونه باور کنم که باز میتوانم به این شخص متوهم بدبین اعتماد کنم؟

  متاسفانه اعتماد بین کاربران و مدیریت بالاترین از بین رفته و این مهم برای من دیگر قابل جبران و بازیابی نیست.

  پاسخحذف
 18. با تشکر از تلاشهای شما دوست محترم جناب آقای صادق رحیمی
  درایت و آینده نگری و پیش بینی های صحیح شما چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد
  شما جزو اولین کسانی بودید که تشخیص دادید که بالاترین چه نقشه ای برای حذف آزادی بیان کشیده است
  مهدی یحیی نژاد و اربابانش چند کار را باید مرحله به مرحله انجام بدهند تا بتوانند جنبش سبز را در فضای اینترنت کاملا نابود کنند
  1-اخراج کاربرانی که واقعا برای جمهوری اسلامی خطرساز بودند(با اینکار هم کاربران باقی مانده را میترسانند و آنها را به توسری خور بودن و ترسو بودن عادت می دهند و هم اینکه از شر کسانی که نمیترسند راحت می شوند)
  2-پس از مدتی وارد مذاکرات دروغین با کاربران می شوند که تنها هدفش خرید وقت و اتلاف وقت است تا جلوی همکاری کاربران مسدود شده گرفته شود و در تصمیمشان برای ایجاد یک سایت جدید دچار تزلزل شوند و سایت رقیب برای بالاترین ایجاد نشود(در این مرحله حساب تعدادی از کاربران که به نحوی با یحیی نژاد راه بیایند باز خواهد شد تا هم در صف مخالفان تفرقه و دلسردی به وجود بیاید و هم اینکه کاربران مسدود نشده هم احساس کنند که مدیریت سایت آنقدرها هم دیکتاتور و غیر منطقی نیست)
  3- حال اگر مسدودی ها نتوانند یک سایت جدید بزنند مهدی نژاد و اربابانش کاملا به اهداف برنامه ریزی شده خود خواهند رسید و به تدریج افرادی را که از مسدود شدن خارج شده بودند مسدود خواهند نمود و کاربران دیگر را هم با آرامش و در طول زمان یا حذف می کنند و یا اینکه به ترس و خودسانسوری عادت می دهند.
  آقای رحیمی بنده از شما یک تقاضا دارم و آن اینست که هرگز تعامل برای ایجاد سایت رقیب برای بالاترین را لحظه ای کنار نگذارید که اگر این اتفاق بیفتد یحیی نژاد و اربابانش به هدفشان خواهند رسید و جنبش آزادی خواهی مردم ایران در اینترنت سرکوب خواهد گردید.
  ادای مذاکره یحیی نژاد فریب و دروغی بزرگ و آشکار است
  مطمئنم که شما با درایتی که دارید در حالی که مذاکراتتان را با یحیی نژاد ادامه می دهید این نقشه او را هم خنثی خواهید کرد

  پاسخحذف
 19. خفت برگشتن به بالاترین, خیانتی بزرگ به جنبش آزادی خواهی ایران است.
  دیگر بالاترین ارزش بحث کردن و فکر کردن را ندارد

  پاسخحذف
 20. بالاترین واسه ما دیگه تموم شد
  چرا باید به سایتی برگردیم که برای آزادی بیان و کاربرهاش پشیزی ارزش قائل نیست؟
  بالاترین به شخصیت ما توهین کرده
  یحیی نژاد مثل خامنه ای میمونه
  1 روز گریه میکنه
  1 روز هم دستور اعدام مخالفان رو میده
  ولی در هر صورت همون خامنه ای یه دیکتاتور و جنایتکاره و برای رسیدن به هدفش فقط تغییر استراتژی میده

  پاسخحذف
 21. حتی اگه حسابهامون همین الان هم باز بشه به چه دردمون میخوره؟
  یحیی نژاد با چماق بالای سرمون واستاده و میگه لینک بفرست تا هم لینکتو حذف کنم و هم آیدیتو
  چرا باید گول یحیی نژاد رو بخوریم و برگردیم؟
  چه تضمینی هست که دوباره از این غلطا نکنه؟

  پاسخحذف
 22. ملا مهدی کور خونده
  ما بیایم کلی برای سایت وقت بزاریم و لینک بفرستیم و بازدید کننده سایت رو بالا ببریم تا این کچل دیکتاتور پول روی پول بزاره و هر وقتم که دلش خواست دممون رو بگیره و از بالاترین بندازدمون بیرون؟!
  نه
  دیگه خر نمیشیم
  ملا مهدی بمونه و بسیجیهای آغاش
  بالاترین دیگه ذره ای برام اهمیت نداره

  پاسخحذف
 23. یحیی نژاد خودش بهتر میدونه که اگر یک سایت آزاد درست بشه و حتی امکاناتش هم خیلی کم باشه باز هم میتونه بالاترین رو بلافاصله از رده خارج کنه
  بالاترین از وقتی که رای منفی رو هم حذف کرده دیگه کاربرها و رایشون هیچ ارزش و نقشی نداره
  همه شاکی هستن
  مهم اینه که سایت آزاد و دموکراتیک باشه و مثل بالاترین نباشه که معلوم نیست از سپاه داره پول میگیره یا از کدوم گروه دیگه ای

  پاسخحذف
 24. ببینید کل این ماجرا مشکوکه!
  این وقتی دیده کاربرای اخراجی هیچ کدوم حاضر به قبول قوانین جدید نشدن وبرعکس بفکر یک سایت جدید افتادن دست و پاش رو گم کرده و میدونه در صورت شکل گرفتن اون سایت همه حتا کاربران فعلی هم به اونجا خواهند اومد. حالا داره دست و پا میزنه که کاربرا رو برگردونه و به احتمال زیاد هم این دستورات رو بهش دادن و اگر احتمال بگیریم خودش این کار رو کرده باز هم آیا میشود به چنین کسی که هر دم از او حالی میرود اعتنا کرد چه تضمینی وجود داره که باز تکرار نشه.
  منکه فکر نکنم دیگه برگردم.

  پاسخحذف
 25. دوستان، شما میتوانید اطمینان داشته باشید که من یکی مثل خاتمی نیستم که حاضر به سازش بیخود و بی جهت باشم، و به شما اطمیان میدهم که حتی یک میلیمتر هم از خطوط اساسی اخلاقی که در مورد آزادی بیان دارم عقب نخواهم نشست، بخصوص که در حال حاضر به هر حال در موقعیتی قرار گرفته ام که موضوع فراتر از شخص خودم است و در حقوق دیگران مطرح است. شما خوب میدانید که من شخصا معتقدم کاری که انجام گرفته است یک مسئله اساسی است و خنثی کردنش نیازمند قدمهای روشن و عملی از سوی مهدی یحیی نژاد است، و همانطور که گفتم در مورد مطالبات نیز یک قدم عقب نشینی در کار نخواهد بود. دلیلی برای بستن درهای صلح و امکان آشتی وجود ندارد، اما صلح و آشتی هم به همین سادگی میسر نخواهند بود و تنها امکان آن این است که خطوطی و اصولی روشن و واضح رسم شوند و به عمل برسند که قدرت را از دست فرد، مهدی یا هر کس، خارج کند که در آینده اصولا امکان چنین رفتارهای غیر قابل پیشبینی از سوی یک فرد موجود نباشد. به عبارت دیگر من شخصا هرگز حاضر نخواهم بود بار دیگر با «اعتماد» و «اطمینان» به شخص مهدی به فعالیت برگردم، و این را به تمام شما هم توصیه میکنم که هرگز چنین اشتباهی نکنید. تنها در سیستمی که قدرت به نحوی غیر مبهم از تمرکز در دست «مهدی» یا هر فرد دیگری بیرون آورده شده باشد من حاضر به فعالیت خواهم بود.

  به هر حال اینها را برای اطلاع آن دسته از دوستان نوشتم که ممکن است متن را به دقت کافی نخوانند و به نظرشان برسد که زمینه ای برای گذشتن از حق و حقوق کاربران ممکن است مهیا شده باشد -هرگز!

  ضمنا با تشکر از همه صحبتهای شما، من فعلا خداحافظی میکنم و این احتمالا آخرین کامنت امروز من خواهد بود چون باید بروم فرودگاه و تا آخر شب هم به مقصد نخواهم رسید...

  پاسخحذف
 26. صادق جان می شد لطف کنی و در فرند فید عضو شده و در بحث ها و گفتگوهای مربوط به بالاترین شرکت کنید. راستی چرا چت روم وبلاگ از کار افتاده؟

  پاسخحذف
 27. میبخشید این سوالو میکنما ولی برام سوال شده دیگه
  همینجوری از رو کنجکاوی
  شما با یحیی نژآد صحبت کردی؟یعنی درخواست صحبت از طرف شما بوده؟
  بنظرم یجوریه این وسط
  احساس میکنم به یه نوعی خاستید سازش کنید
  نمیدونم
  نظر شخصیه

  پاسخحذف
 28. "تصمیم گرفته اند یک فردی را به شکل جدی به شغل دائمی «ارتباط جمعی» با کاربران سایت بگمارند."

  امیدوارم شخصی متمدن تر از بالایارانی که به همه کاربران تصفیه شده توهین میکردند و افترا میزدند رو برای این شغل انتخاب کنند (منظورم زیر لینک خود جناب بالاترین که در صفحه شما هم موجود است، بود). به نظر من بهتر است چندین گزینه موجود باشد چرا که کلا مونوپل در این موارد به ضرر کاربران است. بهتر است سایتهای مشابه وجود داشته باشند و بیشتر از پیش مطرح شوند. این خود بهترین تضمین برای رسیدن به هدف اصلی که تثبیت آزادی بیان است می باشد. من که شخصا اطمینانی به سایت بالاترین حتی پس از "اصلاحات" نخواهم داشت. این نه فقط به خاطر کودتای ۲۸ آذر بلکه طی مدتی که من عضو بودم مواردی از پایمال کردن آزادی بیان رو دیدم و تجربه کردم که از نظر من قابل توجیه و بخشش نیست.

  پاسخحذف
 29. حساب من باز شد صادق جان
  امیدوارم باقی حساب ها رو هم زودتر باز کنن تا به جای خوبی برسیم

  پاسخحذف
 30. صادق جان یک رای هم یک رایه
  با این حال من شروع میکنم باز
  هرچه زودتر امیدوارم تصمیمات جدید و معقول بدون گزینه حذف رو بگیرن و به را بذارن

  پاسخحذف
 31. VHSجان کلن آدم جالبی هستی.
  امیدوار بودم سر آزادی و حقوقت با کسی معامله نمی کردی.هرچند انسان ها ازادند.
  اما مطمئنم پشیمون میشی.

  پاسخحذف
 32. vhs همون وقتی هم که هنوز مسدود نشده بود مدام داشت پاچه خواری یحیی نژاد رو میکرد و هی میگفت که بچه ها بر علیه یحیی نژاد مطلب نفرستید و کامنت ندید و فقط نامه بفرستید
  با این اوضاع و با اینهمه محافظه کاری و دستمالکشی که برای یحیی نژاد انجام میداد باز هم حذفش کردن
  واقعا خیلی دلش خوشه
  از اونائیه که حتی اگه یحیی نژاد فحشش هم بده بازم برمیگرده به سایت
  آخه سایتی که اینهمه دیکتاتور و نمک نشناسه به چه دردی میخوره؟
  به نظر من بالاترین حتی ارزش این رو نداره که بهش فکر هم بکنیم
  ما باید یک سایت نمونه و آزاد و قدرتمند داشته باشیم تا یحیی نژاد به پامون بیفته و ازمون دعوتنامه بخواد

  پاسخحذف
 33. ناشناس شما اول هویتت رو روشن کن تا ببینم دارمبا کی حرف میزنم !
  ضمنا من خودم منتقد طرح فیلتر لینکای توهین آمیز بودم.
  نه اینکه موافق باشم،می خواستم بگم میشه با یه راه حل عقلانی تر کاری کرد که فرد با خواسته خودش پذیرا باشه.
  توی کامنتام هم مشخصه که چقدر توپیدم به یحی نژاد.
  به همه مخالفانش هم مثبت دادم و تو کامنتام هم یحی نژاد رو کوبیدم ولی این دلیل نمی شد که تا حدودی به لینکایی که برخی میفرستادن و همش ایراد می گرفتن نتوپم.
  یه چند روز داشتن گند میزدن.
  واقعا برخی فرق اعتراض و مهد کودک رو نمیدونستن .
  ضمنا من ده ها بار مستقیما یحیی نژاد رو به خودکشی متهم کردم که خودشون هم میدونن.
  با کسی هم معامله نکردم .هنوزم منتظرم تغییر اساسی رخ بده.
  ولی هیچ وقت نمیام آب باریکی از فضای گفتن رو به روی خودم ببندم که به خیالم اعترض کرده باشم .چون این کار تف سر بالاست.

  پاسخحذف
 34. اونایی که حسابشون بسته شد و هیچی فعلا نگفتن به کجا رسیدن/؟
  ولی کسایی که مستقیما به خود یحیی نژاد گفتن که داری چه اشتباهی میکنی بهش فهموندن که راهش غلطه و فهمید و داره درستش میکنه.
  اگه اینها هم بی خیال میشدن هیچ صدایی به گوشش نمی رسید.
  و کارهای بعدش تماما مطمئنم همه کاربرا رو راضی میکنه چون همه از روی تصمیم جمعی خواهد بود و خودش دخیل نیست.

  پاسخحذف
 35. یحیی نژاد فهمیده که سایت بزرگ نباید فردی باشه بلکه کم کم توی جمع تصمیماتش صورت بگیره.
  همونطور که غول های یاهو یا فیس بوک همین گونه عمل میکنن.
  و فهموندن این مطلب بهترین کار در این مدت بسته شدن حسابا بوده

  پاسخحذف
 36. vhsاز این تف سربالات معلومه که همون ناشناسی که تو پسته قبلی یا قبلیش وبلاگ هی تف سربالا سربالا میکردی که ماهارو متهم میکردی به برگشتن و فعالیت
  برو خوش باش

  پاسخحذف
 37. آره.
  خوب شد گفتی
  من که حرف غلطی نزدم.اون من بودم .چند تا کامنت هم گذاشتم.
  حالا تو کدومی؟
  نظر تو کلا چیه ؟

  پاسخحذف
 38. rsis_god جان
  از این به بند دست ملا مهدی و لب شما
  تا وقتی ببوسیش کاریت نداره
  همینکه از بوسیدنش قافل بشی و یه ایراد کوچولو ازش بگیری
  و یا اینکه بهش نظری بدی دمت رو میگیره و از بالاترین میندازدت بیرون
  مثلا الان که حسابت باز شده چه نفعی برات داره؟
  میخای پول اینترنتت رو و وقتت رو صرف سایت این مهدی کنی تا هر روز پولدارتر و مستبدتر و دیکتاتورتر بشه و شما هم هر روز به سایت معتادتر بشی و وقت و پولت رو صرف یک سایتی بکنی که نه قدر میدونه و نه شعور داره و نه براش مهمه که آزادی بیان و جنبش آزادی خواهی مردم ایران چیه
  فقط پول حالیشه
  بالاترین از این به بعد محل فعالیت عناصر ترسو و بی ارادست که توسری خور و رام هستند

  پاسخحذف
 39. خب پس انتظاری نمیره ازت
  شما که از قبل مایل به فعالیت تو بالاترین با همین وضعیت بودی و به گفته ناشناس همون موقع هم طرفداریه یحیی نژآدو میکردیو......
  پس خوشحال باش که اکانتت باز شده
  ولی بذار بقیه افراد که حساباشون بسته هست و یه عده هم با اینکه باز شدن تحریم کردن خودشون واسه خودشون تصممیم بگیرند
  چون کلا طرز فکرشون با شما فرق میکنه

  پاسخحذف
 40. دوستان اگر یحیی نژاد می خواهد از این به بعد با روش دموکراتیک اموزات بالاترین را به اجرا درآورد باید نه تنها یک هیات بلکه چند هیات لازم جهت اجرای کامل دموکراسی از طریق انتخابات مستقیم کاربران عضو ایجاد کند. و از طرف دیگر همه کاربرانی را که بصورت کاملا دیکتاتور مابانه اخراج کرد بدون قید و شرط وارد بالاترین کند. یعنی حتی اگر یک نفر از آنها اجازه ورود به بالاترین را نداشتند همه باید بالاترین را تحریم کنیم

  پاسخحذف
 41. شهامت رو عشق است ناشناس که خودت رو معرفی نمیکنی
  بالغ همین هم میشه
  کلا بالاترین به صورت هیاتی دیگه اداره خواهد شد و نظر خود یحی نژاد آنچنان دخیل نیست.
  یعنی نه تنها محتوا رو کاربران به اشتراک میذارن بلکه کلیت رو هم میگیرن

  پاسخحذف
 42. صادق جان میخواستم به شما تبریک بگم. هم بابت عکس العمل آقای مهدی نسبت به مطالبات آزادی خواهی شما و هم از اینکه وبلاگ شما از لیست متوهم خارج شده و من تونستم پست آخر شما را لینک کنم (البته با اجازه( که دوستان بیشتری بتونند نظر و پیشنهاداتشون را بدهند.

  پاسخحذف
 43. لا بالاترین به صورت هیاتی دیگه اداره خواهد شد و نظر خود یحی نژاد آنچنان دخیل نیست.
  یعنی نه تنها محتوا رو کاربران به اشتراک میذارن بلکه کلیت رو هم میگیرن

  ====================================

  چه زود یه حرف رو هوا مثل ابنبات به دهنت مزه کرده

  پاسخحذف
 44. ناشناس تصمیمیه که باید زودتر از اینها میگرفت.
  ضمنا باید عملی بشه تا از دل بعضیا در بیاد این چند روز گذشته.
  تو حالا کدومی ؟
  بگو بیشتر صحبت کنیم

  پاسخحذف
 45. صادق عزیز،
  ممنون از شما و مهدی که باب گفتگو را گشودید، که البته از شما جز این انتظاری نمیرفت. در هر حال از نظر من مهمترین موضوع در حال حاضر ادامه این گفتمان و ارتباط هستش؛ بالاترین رو نجات بدید، ما هم پشتیبان و در کنارتان هستیم. موفق باشید"

  پاسخحذف
 46. تبریک میگم بهتون جناب رحیمی صحبتت نتیجه داد وبلاگت از توهم بودن درومده انگار
  http://balatarin.com/permlink/2010/12/29/2307843
  یه دور دیگه صحبت کنی اکنتتم باز میشه

  پاسخحذف
 47. دوستان ، سایت "روزنا.مه" رو جدی بگیرید. من با دست اندرکاران اون گپ طولانی زدم و دیدگاه هاشون خیلی دموکراتیک تر از بالاترین هست. چرا می خواید چینی ترک خرده رو دوباره بند بزنید. توبۀ گرگ مرگه.
  این آقای یحیی نژاد هر وقت شهامت پیدا کرد که از کاربران بالاترین عذرخواهی بکنه اونوقت به بالاتربن امیدوار باشید.

  پاسخحذف
 48. شرایط و حال و روز این روزهای بالاترین باعث میشه مدیران آنجا آمادگی برای هر نوع مذاکره ای داشته باشند.
  آقای رحیمی لطفا راه اندازی سایت مشابه و موازی را پیگیری کنید. بازگشت کاربران و فعالیت مجدد حتما باید با عذرخواهی مدیریت و باز کردن حساب تمام افرادی که در آن روز بسته شدند صورت بگیرد.
  برای من و امثال من چه تضمینی وجود دارد دفعه دیگر چنین برخوردی صورت نگیرد؟ آن زمان که نیاز به کمک مالی داشتند ما کاربران به آنها کمک کردیم و حالا اینطور توهین امیز برخورد میکنند؟
  سرپیکو

  پاسخحذف
 49. من به بالاترین امیدوار نبودم، نیستم و نخواهم بود. چون به کاربرانش امیدوار نیستم! متاسفم که قضیه را یک طرفه می بینند همه. شما و بقیه کاربران که مسدود شدند، همه تقصیرها رو به گردن یحیی نژاد میندازید. و یحیی نژاد هم همه تقصیرها رو گردن شما. در صورتی که هر دو طرف مقصر بودید و هستید!
  آقای یحیی نژاد از این نظر که قوانین رو هنوز معلوم نکرده، دست به حذف کاربران زد و از اول در بحث ها دخالت کرد و "شاید" از سر دلسوزی خواست اوضاع رو آروم کنه، ولی باعث ضایع شدن حق برخی دیگر شد، مقصر بود.
  و شما که تمام رویاهای داشتن «ایران آزاد» و ناراحتی از دیکتاتور زمونه رو سر بالاترین دارین خالی می کنید و مراعات هیچی رو نمی کنید. بالاترین یک سایت است با قوانین خاص خودش. همین! امکانات محدود، و نیروی انسانی کم را هم به غرغرهای بی هدف و لجبازی بچگانه بعضی کاربران اضافه کنید. به قول خودتون بالاترین رو شماها بالاترین کردید. ولی در حفظ و نگهداریش اصلا تلاش نمی کنید، چون احساس مالکیت می کنید و قدرت بیشتری می خواهید. اگه اینطور نبود، به جای اینکه پشت سر هم لینکهای تحریم بالاترین و بد و بیراه گفتن بدهید (نه فقط شما؛ همه) می تونستید توی بلاگ خودشون باهاشون بحث کنید. و حتی بالا اولی ها رو هم راهنمایی کنید که اینجا محیط چطوری هست و همه باید با هم سعی کنیم آبادش کنیم. شما رسما یحیی نژاد رو عامل همه بدبختی ها، و خودتون رو منزه از هر گناهی می دونید. در صورتی که در کار گروهی، همه با هم مسئول هستند.
  شما یحیی نژاد رو سوار بر خر شیطان می بینید، در صورتی که خودتون هم اتفاقا سوار همان خر مذکور هستید! الان هم از لحن متن برای من روشنه که به فکر بهبود بالاترین نیستید و غرور کاذبتون به هیچ عنوان اجازه نمیده که برگردید (فقط شما رو نمیگم. اکثر کاربران مسدود شده رو عرض می کنم). از لحن متن اینطور برمیاد که فقط به فکر زمین زدن و یا ضایع کردن یحیی نژاد هستید. و اما در طرف دیگه، آقای یحیی نژاد با این مدیریت کردنش داره دور سر خودش می چرخه و باید دید ایا راه حلی پیدا می کنه، یا می خواد به لجبازی ادامه بده و ابراز قدرت کنه.
  در ضمن اگه پیشتر نگفتم، الان عرض کنم که برای من نه بالاترین مهمه، نه دنباله و نه روزنامه که حرفش رو دوستان زدند. سرم شلوغ هست و همینقدر که دو تا خبر در روز بخونم کلی هنر کردم. حالا این دو تا خبر رو می تونم خودم به منابع اصلی برم و از اونجا بخونم. یا اگه هم از بالاترین بخونم، برام مهم نیست که شمایی که ۸۰هزار اعتبار دارید اون رو لینک کرده باشید، یا یک بالا اولی. پس دارم سعی می کنم بی طرف باشم تو قضاوتم. حتی اگه در اشتباه باشم.

  پاسخحذف
 50. چه خوب! امیدوارم به نتایج خوبی‌ برسید

  پاسخحذف
 51. چه خوب! امیدوارم به نتایج خوبی‌ برسید

  پاسخحذف
 52. قبل از هر چیز مایلم تا به دوست عزیزمان اقای رحیمی سلام عرض کنم و در مرحله بعد از اینکه نشان دادند که میتوان ضمن حفظ دیدگاهی دیگر در مورد جریانی, با سردمدار آن جریان بطور بسیار متمدنانه ای وارد بحث و گفتگو شد. شک ندارم این روشی است که همه ما باید از آن تبعیت کنیم. اما در مورد وقایع اتفاقیه اخیر در بالاترین. راستش احساسی را که من دارم دقیقا مانند دیدن دختری که سالها دوستش داشتم و در رویاهای خود اور ابه عرش اعلا هم میرساندم, ولی ناگهان اورا در آغوش سپور محله مان دیدم (دوستان توجه کنند که به هیچ عنوان قصد اهانت به این قشر زحمت کش ندارم) و هنگامیکه از او پرسیدم چرا؟ آخه واسه چی؟ گفت که باباش بهم قول داده تا برام یه "پیکان جوانان بخره". البته ناگفته نگزارم که هنوز هم هر از گاهی از توی کوچه شون و جلوی خونه شون رد میشم ولی اینکار را با چندان علاقه ای نمیکنم. فکر میکنم که این اقا مهدی برای نشاندان صداقت خود لازم است تا چند حرکت اساسی بشرح زیر انجام دهد:
  1)- عذر خواهی رسمی از همه کاربران و بخصوص از دوستانیکه به پای چوبه اعدام دار برده شده بودند.
  2)-اقدام به تهیه یک اساسنامه که در آن حق و حقوق کاربران کاملا و بطور بسیار روشن و شفاف مشخص شده و تعیین هیئت سردبیری با اجرای انتخابات دموکراتیک و نه از نوع احمدی نژادی.البته برای تهیه این اساسنامه لازم خواهد بود تا هیئت مجلس موسسان قبلا تشکیل شود.
  3)-اقدام سریع به بازکردن مجدد حسابهای کاربری تمام افرادیکه در یک عمل کودتائی دستگیر و اخراج شده بودند.
  4)- پیش بینی ماده ای در اساسنامه برای تصمیم به اخراج و یکاربری بر منای معیارهائی کاملا مشخص و دموکراتیک.
  تصور میکنم اجرای این شرایط چندان هم از عقل و روشهای متمدنانه و دموکراتیک دور نباشد و بر مبنای جوابهای ایشان به این درخواستها, معیاری خواهیم داشت برای سنجش صداقت ایشان.
  حال این گوی و این میدان, اقای یحیی نژاد نوبت شماست که توپ را شوت کنید!

  پاسخحذف
 53. بالاترین همینکه شنیده شماها دارید سایت می زنید اینقدر ترسیده و به دست و پا افتاده
  پس چرا تا دیروز به فکر دموکراسی و آزادی بیان و هیات شورا نبود؟
  آقای رحیمی اگر از درست کردن سایت جدید دست بردارید این یحیی نژاد پولکی و رییس هاش یک خفقانی در اینترنت ایجاد خواهند کرد که دیگه نشه نفس کشید
  یحیی نژاد و رییس هاش بدجوری ترسیدن
  چون میدونن که با اومدن سایت شما کارشون تمومه

  پاسخحذف
 54. بالاترین هر روز داره بدتر میشه
  یعنی یحیی نژاد دیشب رو خوابیده بود و همینکه از خواب بیدار شد یهو تصمیم گرفت که دموکرات بشه؟!
  میدونین این وطن فروش چه خیانتی به جنبش سبز کرد؟
  دقیقا در شب اعلام هدفمندی یارانه ها صدها نفر از کاربران پرطرفدار سبز را اخراج کرد
  و به اینهم قناعت نکرد و به این کاربران محبوب و پر امتیاز, برچسب باندبازی و فحاشی زد
  چطور میشه که دوباره به این فرد دیکتاتور و پولدوست اعتماد کرد؟
  چی شد که یهو دموکراتیک شد؟
  مطمئن باشید که از بالا بهش دستور دادن تا یجوری جلوی ایجاد سایت جدید رو بگیره

  پاسخحذف
 55. دیگه هیچکس با قلبش برای بالاترین کار نمیکنه
  همه میدونن که بالاترین افتاده دست آخوندها
  ولی چون عادت کردن به بالاترین میان
  اما اگه یه سایت خوب و آزاد درست بشه همه با جون و دل میان اونجا
  امیدوارم هر چه زودتر سایتتون آماده بشه

  پاسخحذف
 56. معلوم نیست که این بالاترین از سپاه داره پول میگیره یا اصلاح طلب ها یا سایت دویچوله
  یه روز اینوریه
  یه روز اونوری
  درست در زمان شروع هدفمندی یارانه یه کاری کرد که من و شما به جای روشن کردن مردم درباره ضررهای این طرح, مشغول خود بالاترین و سیاستهاش بشیم
  بالاترین از چشم همه افتاده
  فقط چون هنوز جای دیگه ای نیست, همه از روی عادت و با بی رغبتی به بالاترین میان تا ببینن که چه وقتی کاملا از کاربر خالی میشه

  پاسخحذف
 57. اولاً تبریک برای اصلاح فونت وبلاگ و خواناشدن آن. لطفاً برای بخش نظرات هم همین کار را انجام دهید. یا به صورت مستقیم کد CSS قالب وبلاگ را ویرایش کنید و یا از روش‌های ارائه شده در وب‌سایت گروه «بلاگر فارسی» استفاده کنید.
  اما در مورد این گفتگو هم باید منتظر بود و دید. به خصوص در مورد انتخاب آن گروه کاربران و آن فردی که می‌خواهد رابط بین کاربران و گردانندگان بالاترین باشد.
  ای کاش اگر قرار است این بار برنامه‌ای اجرا شود، نظر کاربران هم مورد توجه قرار بگیرد. به نفع هر دو گروه است.
  راستی دوستان گرامی، حساب خودم را در فرندفید پاک کرده‌ام. نمی‌دانستم که کل نظرات هم پاک خواهند شد. حساب جدید را هم نه خودم زیاد حوصله دارم و نه دوستان تحویل می‌گیرند! پس فعلاً هیچی به هیچی.

  پاسخحذف
 58. من تازه شروع به فعالیت در بالاترین کرده بودم اما فقط به دلیل نوشتن به دلیل به کار بردن کلمه "بالاترین" در یکی از چند کامنت ارسالی ام اکانتم بدون هیچ دلیلی حذف شد!!! و جالب اینکه کامنتم پاک شد!!! واقعا باورم نمیشه در مدیریت بالاترین به این حد ترک ستیزی وجود داشته باشد. به کجا باید صدام رو برسونم؟! این چه وضعشه؟ لااقل یه بهونه ای داشتن دلم نمیسوخت!

  پاسخحذف
 59. کسی نمیتونه از آب گل آلود بگیره خصوصا اینهایی که به اسم ناشناس و با غرض کامنت میدن.
  کاربرا بالاتر از این حرفان.
  ضمنا به زودی تمام حساب ها حتی از گذشته دور هم باز میشن.
  چون قوانین هم کاربر محور میشه و قدرت بالاترین 100 چندان میشه.
  ضمنا دوستی اگه اشتباهی حسابش بسته شده.
  بهشون بگید رسیدگی می کنید فعلا
  به امید سریع اجرا شدن قوانین جدید

  پاسخحذف
 60. درود بر صادق رحیمی گرامی. قبل از هرچیز باید این بزرگواری و وسعت نظر تون رو تحسین کنم که بخاطر حقوق و منافع درازمدت جمعی و ملی، حاضر میشین بدون هیچ چشمداشتی اینطور از خودتون هزینه کنین. یه بار زبان ما اخراجی های بالاترین میشین تا از حقوق ما دفاع کنین و بخاطر همین کار هم هزینه میدین و از بالاترین اخراج میشین. (قابل توجه کساییکه شرافتشون رو به امتیازات "مجازی" در بالاترین فروختن و خودشون رو هم مبارز "واقعی" میدونن!)، یه بار هم مثل الان زبان یحیی نژادی میشین که بدترین تهمت ها و توهین ها رو نثار شما کرده! این وسعت نظر و از خودگذشتگی شما برای همهء ما آموزنده س. اما از اینها که بگذریم میخوام انتقادم رو هم مطرح کنم. بنظر من انتشار گفتگوی شما با یحیی نژاد اشتباه خیلی بزرگی بود. اگه شما متن کامل گفتگو رو منتشر میکردین، نه تنها هیچ اشکالی نداشت بلکه خیلی هم مفید بود. ولی مطرح نکردن جزئیات گفتگو، همراه با اعلام "خوشبینی" و نتیجه گیری مثبت از این گفتگو (گفتگوی نامعلوم و پنهان از دید ما) هیچ نتیجه ای جز دامن زدن به تفرقه و سوء تفاهم در بین تحریمی ها و اخراجی ها نمیتونه داشته باشه. این اتحاد نیم بندی که برای ایجاد سایت رقیب، در بین تحریمی ها بوجود اومده بود، با گسترش فضای یاس و تفرقه میتونه به شدت صدمه ببینه. دقت داشته باشین که یحیی نژاد به همراه نوچه هاش، در این مدت چقدر تلاش کردن تا اتحاد ما رو از بین ببرن. بارها کامنتهایی با این محتوا نوشته شد که یحیی نژاد داره تجدیدنظر میکنه و "لحنش" تغییر کرده! و یا اینکه یحیی نژاد بزرگواری کرده و حساب یه عده (یه عده سر به زیر و مطیع!) رو باز کرده و امثالهم. من نمیدونم یحیی نژاد چه حرفهای زیبا و قشنگی به شما گفته ولی هرچی باشه از دو حال خارج نیست. اگه حرفهاش "دروغ" بوده که نتیجه ش مشخصه و چنین چیزی هم از یحیی نژاد هیچ بعید نیست (با توجه به سوابقش). اما اگه حرفهاش راست بوده و واقعآ از کارهای خودش پشیمون شده و قصد داره کثافتکاری های خودش رو جبران کنه، در اینصورت کسی که جلوش رو نگرفته! این گوی و این میدان! بیاد همه چی رو به روال قبل از کودتا برگردونه. چه نیازی به فرستادن پیغام، پسغام بود؟! چه نیازی بود که شما بعداز همهء توهین هایی که ازش شنیدین بیاین از آبروی خودتون برای چنین آدم بی آبرویی مایه بذارین؟! اصلآ اگه یحیی نژاد از کارش پشیمونه چرا باید از واسطه هایی مثل من و شما استفاده کنه تا دل مخالفین خودش رو به دست بیاره؟! خوب رسمآ بیاد همون حرفهایی که به شما زده رو در بالاترین بنویسه و "در عمل" گندکاری هاش رو جبران کنه! ما حرفها و وعده و وعیدهای قشنگ از یحیی نژاد زیاد شنیدیم. ماجرای قانون حذف لینکهای ضد مذهب رو که یادتونه؟ مگه بعد از تصویب این قانون مسخره، نظرسنجی نذاشت؟ نتیجه ش چی شد؟ بجای اینکه نظر اکثریت رو اعمال کنه، حتی بدتر از قبل نظرسنجی رفتار کرد! یعنی اگه اون نظرسنجی رو برگزار نمیکرد به نفعمون بود، چون لااقل تا قبل از نظرسنجی، لینکهای توهین به مذهب فقط از "صفحهء اول" حذف میشد، نه اینکه کلآ کن فیکون بشه و حتی "لینکگذارش" هم از صحنهء روزگار حذف بشه!!! اینجاس که میگن توبهء گرگ مرگه! شما گفتین که از این گفتگو نتیجه گرفتین یحیی نژاد رو سپاه یا خامنه ای نخریده! ولی دوست عزیز، اصلآ به فرض هم که اینطور باشه. مگه مشکل ما بر سر این بود که "چه کسی یا گروهی" یحیی نژاد رو خریده؟! مشکل بر سر اینه که یحیی نژاد خودش یه پا خامنه ای و سپاهه! ما با "عملکرد" یحیی نژاد مشکل داریم و الا به ما چه مربوط که "چه کسی" خریدتش یا اصلآ نخریدتش! فعلآ یحیی نژاد با دادن وعده وعید (باز کردن اکانت و...) در حال خریدن نوچه برای خودش هست! ما فعلآ باید نگران این باشیم که "یحیی نژاد" کسی رو نخره! یحیی نژاد خودش فعلآ جای خامنه ای و سپاه نشسته. صادق گرامی، من درمورد این مطلبتون انتقادات زیادی داشتم ولی سعی کردم خلاصه ش کنم. خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم که چه چیزی باعث شد دست به چنین کاری بزنین و عملآ اینطور غرور و اعتبارتون رو خرج آدم بی حیا و بی پرنسیبی مثل یحیی نژاد کنین که بیشترین بی حرمتی ها رو به خود شما کرده. آیا چنین آدمی لیاقت این حسن نظر شما رو داره؟ آیا اصلآ خودش نمیتونه از خودش "دفاع" کنه و یا "در عمل" نظر دیگران رو به خودش جلب کنه؟! ممنون از تلاش و روشنگری هاتون.

  پاسخحذف
 61. صادق جان اینا رو هم اضافه کن. یکی از دوستان رسونده بهم. فکر کنم جا موندن:
  http://balatarin.com/users/sarzaminam
  http://balatarin.com/users/eslahat.90
  http://balatarin.com/users/sarve_azad
  https://balatarin.com/users/dr.tehrani
  https://balatarin.com/users/sommer10
  https://balatarin.com/users/zabte_suot
  https://balatarin.com/users/yarsan
  http://balatarin.com/users/franklyn

  پاسخحذف
 62. اول بگم اصلا قصد دفاع ندارم چون خودم در تماس،کامنتا و مطاب به انواع مختلف کارهای یحیی نژاد رو نقد کردم.
  green.path
  اگه منطقی باشیم جدا از مسائل بعدیش

  وقتی یحی نژاد نظرسنچی گذاشت و اکثریت گفتن موافق نرفتن لینکای ضد مذهبی به صفحه اولن باز هم دوباره یک سریا شروع کردن به فلان و بهمان کردن که .....

  اینجا به نظرم یحیی نژاد خیال کرده که دارن بالاترین رو مهدکودک میکنن و دیگه یک حالت لوث شدن قضیه پیش اومد و نخواست بیشتر از این ادامه بده.
  با شرایطی که به وجود آوردن اگه حتی احساسی هم عمل شده باشه برای تغییر سریع جو من ساکت کردن رو مناسب میدونستم ولی نه اینکه کامل حسابا رو ببنده.مثلا میتونستن 3 روز حسابا رو ببندن و اخطار بدن که ادامه بحای بالاترین تو خود بالاترین ممنوعه ولی باز هم خیلی ها بر اساس کسایی که عملیات انتحاری انجام میدن سر و صدا کردن و حسابشون بسته شد.
  شما واقعا تصور نمی کنی یک تفکر شبه انتحاری کاربرا با احساسی برخورد کردن یحی نژاد ناشی از بد عمل کردن کاربرا باشه؟
  منصف باشیم و نخوایم همه چی رو سر کسی بشکنیم و بگیم خودمون بی تقصیر بودیم.
  میدونید که حساب خودمم بسته شده بود.

  پاسخحذف
 63. سلام اقای رحیمی
  از انجا که ترجیح می دهم به ذکر نکات مهم بسنده کنم با پوزش از شما هرنوع مقدمه جزئی یا کلی رانادیده می گیرم و به متن می پردازم... حقیقت ان است که احساس می کنم با توجه به شرایط دشوار امروز هر گونه اتلاف وقت و دفع فرصت جز انکه به حفظ وضعیت کنونی کمک کرده یا ان را تشدید نماید حاصل دیگری نخواهد داشت و باز بر این اعتقادم که حوادث اخیر در بالاترین عملا باعث از کار افتادن یکی از موتورهای محرکه مبارزات مدنی و بدتر از ان از بین رفتن انگیزه های بسیاری از افراد علاقمند به سرنوشت ایران گردید. از متن گفتگوی شما و اقای یحیی نژاد اطلاعی ندارم اما فکر می کنم با توجه به احتمال وقوع حوادثی پیش بینی نشده و ناخوشایند در اینده ای نزدیک در ایران به کار افتادن مجدد جریان فکری تاثیرگذار در بالاترین امری بسیار لازم و ضروری است و البته این مساله در افزایش ضریب نفوذ سایت بالاترین در سطح جامعه ایرانی نیز کمک موثری خواهد بود . متاسفانه به دلیل پاره ای از محدودیتها از جمله عدم وجودارتباط مستقیم با اقای یحیی نژاد قادر به ذکر بسیاری از جزییات نمی باشم ولی از شما که این امکان برایتان هست می خواهم به حل سریعتر مساله ایجاد شده کمک نمایید چرا که معتقدم در شرایط خطیر امروز مسائلی مهمتر از تعداد رای و مثبت و منفی و داغ شدن لینک و... وجود دارد مخصوصا برای انانکه برای اینده ایران نگرانند . به نظر شخصی من این مساله یعنی نگرانی از اینده ایران می تواند باعث چشم فرو بستن بر روی حوادث تلخی باشد که در طول چند هفته اخیر دربالاترین رخ داد
  ضمنا نکته دیگری که به نظرم بسیار مهم است تاسیس سایتهای جدیدی است که بالافاصله بعد از حوادث اخیر در بالاترین رخ داده یا در اینده رخ خواهد داد ( البته این تنها نظر شخصی من است ولی از تمام دوستانی که اتفاقا جزء کاربران فعال و تاثیر گذارسابق بالاترین هم بوده اند می خواهم که درمورد عضویت در این گونه سایتها با احتیاط عمل کنند چرا که به نظرم تاسیس یک شبه یک سایت با امکانات مشابه بالاترین ظرف مدتی کوتاه کمی غیر عادی است ) البته می توان در این باره نگاه مثبتی نیز داشت امامعمولا دشمنان ازادی برای فریب افکار از جملاتی زیبا استفاده می کنند و ...
  در انتها فکر می کنم بهترین راه برای برون رفت از وضعیت کنونی باز شدن حساب تمام افرادی باشد که در این مدت بسته شدند تا انها که حقیقتا به ازادی ایران علاقه دارند باز گردند و البته افرادی که انتظارات بیشتری دارند می توانند منتظر ادمه مذاکرات بمانند و بعد تصمیم گیری کنند ...
  قطعا اگر شرایط امروز عادی بود هرگز این پیشنهاد را به عنوان راه حل عنوان نمی کردم ولی امیدوارم همه عزیزان درک کنند که ارزش اینده ایران بسیار بیشتر از ارزش ایدی های مجازی است که از انها برای اطلاع رسانی استفاده می کنیم.
  ممنون

  پاسخحذف
 64. vhs یا rsis-god من تا حالا فکر میکردم که تو رو هم واقعا اخراج کردن
  اما یه دوستی بهم گفت که برم کامنتهای تو رو از روزی که اخراج ها شروع شد نگاه کنم
  از همون روز اول مدام به لینکهای اعتراضی رفته بودی و هی کامنت منافقانه گذاشته بوی که بچه ها آروم باشید طوری نشده و اگر اعتراض دارید لینک و کامنت نزارید و نامه بنویسید
  در تمام کامنتهات دستمال این ملا مهدی پولکی رو کشیده بودی
  الان مطمئن هستم که یا دستمالکشی و یا اینکه از طرف بالاترین از اول ماموریت داشتی تا جو بالاترین رو به نفع بالاترین مدیریت کنی
  کسی که کامنتهای شما رو بخونه وقتی بشنوه که شما هم اخراج شدی شاخ درمیاره
  چون طرح مشت آهنین ملا مهدی شکست خورد و آبروش در اینترنت رفت, امثال شما رو به عنوان نفوذی بین اخراجی ها فرستاد تا بینشون اختلاف بندازی و جلوی ایجاد سایت جدید رو بگیری
  برو به رئیست بگو که کور خونده
  بالاترین دیگه در قلب و روح ما جایی نداره
  مسخره یحیی نژاد نیستیم که هر روز یه قانونی دربیاره و هر لینکی که بچه های بالا بخوان حذف کنه و هر کسی رو که عشقش بکشه مسدود کنه
  ضمنا اگه سواد داری برو نظرسنجی رو دوباره نگاه کن و ببین که اکثر کاربرها با دخالت بالاترین مخالف بودن و اتفاقا همین موضوع باعث شد که ملا مهدی کودتا بکنه

  پاسخحذف
 65. بالاترین چرا بالاترین شد؟
  چون صفحش قشنگ بود؟
  پس اگه اینطوریه چرا والاترینی که صفحش مثل بالاترین بود و فیلتر هم نبود ,حتی 50 تا عضو هم نداشت؟
  بالاترین به خاطر آزادی بیان و نقش کاربرهای فهیم و باسوادش بالاترین شد
  الان که کاربرهای با امتیاز ,قدیمی و خوبش رو اخراج کرده
  رای منفی ها رو هم که حذف کرده
  لینکهایی که دلش میخواد رو علنا حذف میکنه
  کاربرها حق ندارن یه کلمه بر علیه سیاستهای بالاترین حرف بزنن و گرنه اخراج میشن
  اگر از موضوع داغی خوشش نیاد اون رو پنهان و یا حذف میکنه
  با ضدمذهبی ها علنا دشمنی میکنه
  در حوادث اخیر حتی 1 نفر از مذهبی ها که اکثرا فحاش , بی منطق و بی ادب هستند رو مسدود نکرده
  رفتارهاش جنون آمیز و مشکوکه
  پس چرا ما باید به بالاترین امید داشته باشیم؟
  مگه از بالاترین چیزی هم جز اسمش باقی مونده؟
  از دیکتاتوری جمهوری اسلامی هم بدتر شده

  پاسخحذف
 66. بچه ها شاید خودتون هم بدونید
  ولی من یه بار سر زدم به بالاترین و دیدم که سایت یه مطلبی درباره کاربران مسدود شده گذاشته
  یحیی نژاد هم با آیدی خودش وارد بحث شده بود
  همه کاربرها داشتن بهش حمله میکردن
  در همون حالی که داشت با کاربرها مثلا مذاکره میکرد, داشت مخالفها رو مسدود میکرد
  همینکه یه کاربری بهش گیر میداد مسدودش میکرد
  چند نفر همونجا مسدود شدن
  بچه ها موضوع را فهمیدن و بهش گفتن که فلانی تو داری مذاکره میکنی یا حذف میکنی؟
  گفتش که این کاربر 1 ماه پیش یک لینک خلاف قانون فرستاده بود به همین خاطر الان مسدودش کردیم!
  یادمه که لیزاد بدجوری سر این قضیه به یحیی نژاد گیر داده بود
  آخرش لیزارد رو هم مسدود کردن
  فقط خواستم بدونید که با چه کسی طرف هستید
  مطمئن باشید که قصدش مذاکره نیست
  یه نقشه ای براتون کشیده
  مواظب باشید

  پاسخحذف
 67. vhs گفت... :
  «اول بگم اصلا "قصد دفاع ندارم" چون خودم در تماس،کامنتا و مطاب به انواع مختلف کارهای یحیی نژاد رو نقد کردم.»
  --------------------
  ج: شما که اصلآ قصد دفاع از یحیی نژاد رو نداری، میتونم بپرسم اصولآ چه قصدی داری؟! یعنی قصد و هدفت از نوشتن این کامنت چی بوده؟ مثلآ قصد ما از نظر دادن، اینه که با دیکتاتوری حاکم در بالاترین (به خیال خودمون) مقابله کنیم. از طریق انتقاد یا اعتراض یا حتی ایجاد سایت رقیب. حالا قصد وهدف شما از نوشتن این کامنت چی بوده؟؟ اگه موضع خودت رو لااقل برای خودت روشن و شفاف کنی، راحت تر میتونیم حرفت رو بفهمیم.

  vhs گفت... :
  «وقتی یحی نژاد نظرسنچی گذاشت و اکثریت گفتن موافق نرفتن لینکای ضد مذهبی به صفحه اولن باز هم دوباره یک سریا شروع کردن به فلان و بهمان کردن که .....»
  --------------------
  ج: اولآ چرا دروغ میگی؟! طبق نظرسنجیی که همین الان هم لینکش در بالاترین موجوده، اکثریت موافق آزاد بودن لینکهای توهین آمیز به مذهب بودن. دقت کن! "توهین آمیز"! یعنی اگه مبنا بر آزادی لینکهای "ضددین" ولی غیر توهین آمیز بود که دیگه تقریبآ همه موافقش بودن!!! دومآ "آزادی بیان" و حقوق بشر رو اساسآ به رای نمیذارن! حقوق بشر از امور نسبی و "متغیر" نیست که بشه مثلآ هر چهار سال یه بار به رای و رفراندوم گذاشتش! ما ایرانی ها عادت داریم همیشه چرخ رو از اول اختراع کنیم! مثلآ کجای دنیا میان رفراندوم برگزار میکنن که ببینن آیا آدم کشی باید مجاز باشه یا نه؟! سومآ چرا میگی « یک سریا شروع کردن به "فلان و بهمان" کردن که .....» "فلان و بهمان" یعنی چی؟! خوب بگو چی گفتن؟! تا معلوم بشه یحیی نژاد همون نظرسنجی رو هم با چه شارلاتان بازی هایی "مهندسی" کرد تا بتونه نتیجهء دلخواه خودش رو ازش بیرون بکشه!(که با همهء زور زدن ها بازم نتونست!) حوصله ندارم مستنداتش رو برم جمع کنم. اینجا هم جاش نیست که بخوام مدارک رو کنم.

  vhs گفت... :
  «اینجا به نظرم یحیی نژاد خیال کرده که دارن بالاترین رو "مهدکودک" میکنن و دیگه یک حالت لوث شدن قضیه پیش اومد و نخواست بیشتر از این ادامه بده.»
  --------------------
  ج: اولآ این خود یحیی نژاد و بالامسلمین بی جنبه بودن که بالاترین رو تبدیل به مهدکودک کردن. دومآ یحیی نژاد اگه نمیخواست بیشتر از این ادامه بده، فقط کافی بود هیچ کاری نکنه تا بالاترین رو طبق معمول، "کاربرهاش" بگردونن. نیازی به دخالت حاج مهتی نبود. اگه هم با جو "مهدکودک" بالاترین حال نمیکرد، میتونست مثل یه آدم شرافتمند اعلام کنه که به علت بی لیاقتی مدیریت و وضع قوانین ناکارامد و عدم اجرای قوانین، پروژهء بالاترین شکست خورد و سایت رو میبست! نه اینکه شلوارش رو بکشه پایین و رو هیکل بالاترین و کاربرانش کثافتکاری کنه!

  پاسخحذف
 68. کار یحیی نژاد یک دیوانگی لحظه ای نبوده
  درست همزمان با هدفمندی یارانه و عاشورا 89 و 9 دی یک سری از کاربرها رو مسدود کرد
  یعنی در حساس ترین وقت ممکن
  تمام کاربرهای کلیدی بالاترین که تا الان مسدود نشدن هم لینک نمیزارن
  لینکهای سایت داره توسط بالامسلمین و بسیجیها هدایت میشه
  لینکها رو طوری چیدن و دارن میفرستن که زمینه دستگیری موسوی و کروبی رو دارن آماده میکنن
  بعضا ظاهر تیتر در حمایت از موسوی و کروبیه ولی باطن لینک در حقیقت زمینه سازی برای دستگیری اونهاست
  دیگه کسی در بالاترین نمونده که جلوی این شایعه سازیها رو بگیره
  بالاترین شده پایگاه بسیج
  یحیی نژاد ضربه ای به جنبش سبز زد که هرگز از خاطر ما پاک نمیشه
  هیچ از خودتون پرسید که چرا بعد از حذف فله ای کاربرها ,تا به امروز حتی یه بالامسلم مسدود نشده؟
  شک ندارم که یحیی نژاد سایت رو به سپاه فروخته
  امیدوارم اطلاعات کاربرها رو نفروخته باشه

  پاسخحذف
 69. ناشناس اینکه گفتی من مامور بالاترینم که فلان و بهمان بگم واقعا خندم گرفت.
  من که گفتم من خودم بالای 20 بار تو تماسام مفصل تر از همه کاربرا که لینک میکردن نقدهام و دلایل مخالفتم با بالاترین رو گفتم و سر همین حسابم بسته نشد در ابتدا.
  شاید کار درست رو کردم که مثه بقیه لینک نکردم و اشتراک بذارم.البته در ابتدا 3 تا لینک فرستادم ولی دیدم چهارمی حسابم رو می بنده و دیگه تو بالاترین نقد نکردم.
  یک تضمین بهت بدم.من نمیگم مردم مذهبی هستن یا غیر مذهبی یا ضد مذهب.بالاخره از این سه دسته در مردم هست.مطمئن باشید هر سایتی که باشه و شروغ به فحاشی به دین و اعتقاد حالا هرچند نفر اصلا 2 نفر حتی بکنه باعث پروندن کاربر میشه.این در بلند مدت اثر تخریبی داره.
  بالاترین به هر حال نمی خوابه چون وقتی عضو گیری صورت می گیره ممکنه کمی افت کنه ولی در بلند مدت باز جبران میشه.پس در بلند مدت هیچ سایتی نمیتونه جای بالاترین رو بگیره به دلیل کمبود اعضا و متمرکز شدن همه روی بالاترین.ضمن اینکه بر فرض چنین حرکتی هم صورت بگیره امکان نداره در کوتاه مدت اثر بخش باشه و فقط نیروی کاربرای مفید رو هدر میده در اون سایت به خصوص.
  از بابت نتیجه نظرسنجی من عذر می خوام،اگه اینطور بوده که شما میگید کاملا این مساله رو نمیتونم بگم که اشتابه کرده یا درست تصمیم گرفته.
  چون از یه طرف به نظر اکثر کاربرا احترام نذاشته ولی از طرف دیگه با بستن این گزینه از پریدن کاربر جلوگیری کرده اون هم نه از پریدن کاربرای مخالف بالاترین بلکه از کسایی که ممکنه عقیده دینی باعث پروندش بشه.
  همچنین میتونه دلیلی باشه که که در جذب سریع تر کاربرای جدید برای جبران با مساله ای مواجه نشه.
  بازم میگم من بالاترین نیستم که بخوام توجیح کنم.سایت خودشونه و نظر خودشونه ولی هیچ جا نمیتونه بالاترین بشه.همونطور که خیلی ها خواستن و نشد.
  وقتی جایی قطب میشه در افت و خیز هم قطب میمونه.
  بر فرض شما سایتی مثه فیس بوک رو با صد تا مای اسپیس هم نمیتونی بیاری پایین بلکه با سر و صدا کردن براش تبلیغ میشه،همونطور که سایتای دولتی بالاجبار برای بالاترین حتی تخریبی و منفی بسیار تبلیغ کردن و اثر منفی دیدن در نهایت و باعث شناخته تر شدن صد چندان بالترین شدن

  پاسخحذف
 70. vhs جان مطمئن باش که دوستان اگه یه سایتی بزنن بالاترین بلافاصله به یک سایت درجه دوم تبدیل میشه
  چرا؟
  چون اولا صدها کاربر اخراجی که اتفاقا از پرامتیازترین و محبوب ترین و آنلاین ترین کاربران سایت بودن, بلافاصله میان به سایت جدید
  هزاران کاربر(اکثریت قاطع کاربران بالاترین) سکولار هم که حتی اگه در بالاترین مسدود هم نشده باشن, باز هم میان و در سایت جدید عضو میشن
  صدها و شاید هزاران صاحب سایت اینترنتی که در طول سالها از بالاترین اخراج شدن و یا اینکه در بالاترین فعالیت نمیکنن به سایت جدید خواهند اومد
  و چون همه ما به سایت جدید که سایت آزاد و دوست داشتنی یی خواهد بود علاقه قلبی داریم برای آباد کردنش از جان و دل مایه خواهیم گذاشت
  بالاترین هم قدرت مقابله نخواهد داشت
  چون اولا که شبهه های بسیار اساسی در مورد مالک واقعی سایت به وجود آمده
  ثانیا که سایت با اقشار مختلفی از کاربران به صورت علنی مشکل دارد و بالامسلمین را علنا حمایت می کند
  بالاترین در طول سالها با اقدامات غلط و دیکتاتورانه اش هزاران دشمن برای خود تراشیده است
  نقش کاربران در هدایت بالاترین به صفر رسیده
  رتبه بالاترین در الکسا در بدترین وضع خود قرار دارد و مدام افت میکند
  بالاترین با صاحبان وبلاگها دشمنی عجیب و شک برانگیزی دارد
  ضمنا بهتره شما به خاطر داشته باشید که دهها سایت موتور جستجو قبل از گوگل وجود داشتند که با آمدن گوگل از صحنه روزگار محو شدند

  پاسخحذف
 71. vhs گفت... :
  «ولی باز هم خیلی ها بر اساس کسایی که عملیات انتحاری انجام میدن "سر و صدا" کردن و حسابشون بسته شد.»
  --------------------
  ببخشید. میشه بپرسم کدوم ملای ده بهت یاد داده که به "انتقاد کردن" بگی "سرو صدا کردن"؟!؟! طرز حرف زدنت منو یاد اون گنده لات های گردنه گیر فیلم های فارسی میندازه که میگفتن فلانی اومد "سر و صدا کرد"، ما هم خفتش کردیم!

  vhs گفت... :
  «منصف باشیم و نخوایم همه چی رو سر کسی بشکنیم و بگیم "خودمون" بی تقصیر بودیم.»
  --------------------
  شما که لالایی خوب بلدی، خودت هم خوابت میبره؟! ما لااقل همه چیو فقط رو سر کچل حاج مهتی میشکونیم، شما که یه دور رو سر حاج میتی میشکونی، بعدش هم میای رو سر ما میشکونی! "خودت" اوف نشی یه وقت! یعنی "خودت" هیچ تقصیری نداری؟

  vhs گفت... :
  «میدونید که حساب خودمم بسته شده بود.»
  --------------------
  بله. کاملآ هم میدونیم که دوباره حسابت باز شد و... نتیجه ش رو هم داریم میبینیم!

  پاسخحذف
 72. vhs گفت... :
  «شاید کار درست رو کردم که مثه بقیه لینک نکردم و اشتراک بذارم.البته در ابتدا 3 تا لینک فرستادم ولی دیدم چهارمی "حسابم رو می بنده" و دیگه تو بالاترین "نقد نکردم".»
  --------------------
  ماشالله به این "مصلحت" سنجی! شما احیانآ نسبتی با رفسنجانی نداری؟ مهمود یحیوی نژاد اعلام کرده که در راستای ایجاد نظام "مردم سالاری دینی" در بالاترین قصد داره لینکهای غیر اسلامی رو "خودش" حذف نکنه و این ماموریت خطیر رو بسپره به "شورای" نگهبان بالا مسلمترین! حالا چطوره بهش بگی مجمع تشخیص "مصلحت" رو هم راه اندازی کنه! فکر کنم این مجمع رو خودت به تنهایی بتونی رو انگشتات بچرخونی!

  پاسخحذف
 73. green.path
  من نماینده هیچ طرز فکر خاصی نیستم که بخوام از اون دید نگاه کنم و باهاش کارای هرکی تو بالاترین توجیح کنم.من نظرم رو گفتم.اینکه شما در موقعی که لازم به بودن هست به فکر جای دیگه هستی که تازه بیاد راه بیفته و این همه راه رفته رها بشه یک مقدار به نظرم سطحی نگریه.
  من دارم کار یحیی نژاد اشتباه بوده و امیدوارم زودتر درستش کنه ولی اگه کسی صحنه رو خالی کنه ممکنه بعدا همون صحنه نباشه که بخواد دیگه حرفی بزنه یا کسی رو نقد کنه.شما دارید سطحی نگاه میکنید به نظرم.با اینکه حرفتون درسته ولی حاضر به برگشتن و منطقی حل کردن نیستید.
  میخواید یحیی نژاد مثه بچه ها بیاد بگه ** خوردم و ترو خدا منو ببخشید و شما هم با هزار منت برگردید.
  مطمئن باشید اینجوری نمیشه چون طرف های افراد مختلف بچه گوچیک نیستن که با عذرخواهی رسمی کاری درست شه.همینکه یه گوش چشم نشون داده یعنی پایه راه اومدنه.سایت خودش هم هست.درسته کاربرا کردنش بالاترین ولی نه فقط اونایی که بسته شدن بلکه کلیت و همه کاربران بودن که بالاخره اون بسته شده ها هم درش سهم داشتن.
  برنگشتن کسایی که منتظر عذرخواهی رسمی هستن به ضرر خودشون و جماعتیه که میتونن ازش استفاده کنن ولی اول متوجه خودشونه.
  مطمئن باشید هر سایت دیگه جز بالاترین بردی نخواهد داشت و یه محل کاملا خصوصی خواهد شد.
  حال مختاری بلند مدت و از بالا به قضیه نگاه کنی یا منتظر ** خوردن گفتن های یحی نژاد باشی که اصلا رخ نمیده.
  خالی کردن فضا یعنی آمدن فضا برای 4 تا کاسه لیس

  پاسخحذف
 74. http://balatarin.com/permlink/2010/12/31/2309899

  پاسخحذف
 75. rsis-god گرامی
  ما محتاج گوشه چشم ولایت مطلقه فقیه بالاترین(امام مهدی بالادار نژاد نیستیم)
  خودش و سایتش هم دیگه برای ما اهمیتی ندارن
  خودش بمونه به بسیجیهاش و بسیجیهای آغاش(امام خامنه ای)
  پولش که دیگه از سپاه تامین میشه و دستمالکش هاش هم که بسیجی ها هستن
  الان توی بالاترین فقط کسانی عزیز هستن که دستمالکش و بله قربان گو باشن و از خودشون هم نظری نداشته باشن
  بالاترین شده فارس نیوز
  ضمنا شما زیاد هم از این موضوع که یحیی نژاد نمیاد تا دست و پای ما رو ببوسه مطمئن نباش
  ملا مهدی الان جیره خوره سپاهه و اگر صلاح بدونن مجبوره تا بیاد و دست و پامون رو ببوسه
  من حتی ذره ای به یحیی نژاد اطمینان ندارم
  چون هر تصمیمی که در این چند وقت گرفته در جهت تقویت بالامسلمین و بسیجیهای سایت بوده
  و تمام اخراجی ها کسانی بوده اند که خطر اساسی برای جمهوری اسلامی داشته اند
  خیانت یحیی نژاد به جنبش سبز کاملا واضح و بی شرمانست
  فقط امیدوارم که اینقدر وجدان داشته باشه که لااقل اطلاعات کاربرها رو به سپاه نداده باشه

  پاسخحذف
 76. ممنون از اطلاع رسانی در مورد این لینک:
  http://balatarin.com/permlink/2010/12/31/2309899
  بالاترین به صورت قدم به قدم در حذف آزادی بیان به پیش رفته و امروز به جایی رسید که تمام موضوعات داغ رو (مثلا سخنان اخیر زهرا رهنورد) رو حذف کرد و نذاشته تا در این 24 ساعت حتی 1 موضوع داغ اضافه بشه.
  واقعا متاسفم به حال این بالاترین که الان از هر پایین ترینی پایینتر و چندش آورتر شده
  ضمنا جالبه که در همین لینک هم rsis-god داره دستمال بالاترین رو میکشه و پابوسی اربابش رو انجام میده
  کامنتش اینه:
  "
  چون خبر داغ نیست
  و شایعه پراکنی و شایعه شامل موضوع داغ نبوده.
  درسته به نظرم "

  در حالی که حداقل 2 تا موضوع داغی که من خودم دیدم خیلی با ارزش و معتبر بودن
  1-شروط خاتمي برای انتخابات
  2-سخنان زهرا رهنورد

  با این مدیریت احمقانه و دیکتاتورانه ,کار بالاترین تمومه

  پاسخحذف
 77. نکته اول اینکه از دوستان می خواهم با نام کاربری خود در اینجا پیام بگذارند چون به اسم ناشناس هرکس می تونه چند بار نظر بگذاره و بدین ترتیب جمعبندی سخت می شود.
  نکته دوم اینکه به نظر من کارها در سه بخش بطور موازی باید انجام بگیرد آغاز برنامه نویسی سایت، ویرایش اساسنامه و قوانین پیشنهادی سایت و مذاکره با بالاترین بصورت کتبی و نه بصورت تلفنی تا همه افراد بتوانند از جزئیات باخبر شوند و در تصمیم گیری ها شرکت داشته باشند.
  نکته سوم جمع آوری پول برای آغاز کار. این جمع آوری به نظر من نباید بعنوان کمک مالی باشد بلکه بصورت سهام یعنی هرکس پولی می فرستد باید بعدها که سایت ایجاد شد و روال عادی پیدا کرد سهام دریافت کند. البته باید مواظب بود کسی اکثریت سهام را نداشته باشد تا همان بلای بالاترین سر سایت جدید نیاید یعنی از تحویل پول زیاد باید خودداری کرد. من فکر می کنم اگر افراد بتوانند نفری 1000 دلار بفرستند خیلی خوب باشد.

  پاسخحذف
 78. جناب آقای رحیمی و سایر دوستان علاقمند به این مباحث لطفا این نوشته‌ی مرا بخوانید:
  http://balva.wordpress.com/2010/12/30/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C/
  نقدی مختصر بر بالاترین و ارائه طرحی جدید

  پاسخحذف
 79. ممنون از شما بلوای گرامی، امیدوارم که در کنار ما بمانید تا با هم مسیر مانده به سوی ایجاد یک محیط مجازی مناسب برای رشد فکری/فرهنگی/سیاسی جامعه ایرانی در اینترنت را سریعتر و مطمئن تر طی کنیم. چارچوب ارائه شده در متن شما بسیار مفید و نقطه آغاز مناسبی به نظر میرسد که اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد میتواند توسط اعضای دنبال کننده این طرح‌ مورد بحث گروهی قرار گیرد.

  پاسخحذف
 80. vhs گفت... :
  «اینکه شما در موقعی که لازم به بودن هست به فکر جای دیگه هستی که تازه بیاد راه بیفته و این همه راه رفته رها بشه یک مقدار به نظرم سطحی نگریه.»
  --------------------
  ج: اتفاقآ بنده بر خلاف امثال شما، هرجا که "لازم بوده" حضور داشتم، چه در صحنهء واقعی (تظاهرات های جنبش سبز)، چه در صحنه های مجازی (بالاترین و...). این خود بالاترین بود که حضور ما رو "لازم ندید" و اخراجمون کرد! پس اگه فکر میکنی که حضور ما در بالاترین لازمه، برو به خود یحیی نژاد بگو! چرا به ما میگی؟! مگه ما خودمون رو "اخراج" کردیم؟!؟!

  vhs گفت... :
  «میخواید یحیی نژاد مثه بچه ها بیاد بگه ** خوردم و ترو خدا منو ببخشید و شما هم با هزار منت برگردید.»
  --------------------
  ج: اولآ که یحیی نژاد تا همینجا هم زیادی گه خورده، نیازی نیست بیشتر بخوره که رودل میکنه! دومآ کی منت گذاشته؟! یحیی نژاد با نمک نشناسی و حق نشناسی، همهء کاربران فعال و زحمتکش بالاترین رو که با گندکاری هاش مخالف بودن از بالاترین اخراج کرده (بدون اینکه تخلفی کرده باشن)، بعد با بی شرمی تمام میاد بهشون تهمت و افترا میزنه (بدون استناد)، در حالی که خودشون در بالاترین حضور ندارن تا در برابر تهمت های ناجوانمردانه از خودشون دفاع کنن. تازه همین یحیی نژاد وقیح میاد برای باز کردن حساب اخراجی های بی گناه شرط و شروط هم تعیین میکنه و میگه باید توبه نامه بنویسن (بگن گه خوردیم!) و تازه قول هم بدن که دیگه تخلف نکنن!!! حالا شما اومدی میگی "ما" داریم هزار منت میذاریم؟! بابا، رو که نیست، سنگ پاس! یه جوری میگی که انگار ما الان حسابمون بازه و خودمون تصمیم گرفتیم که نیایم بالاترین! بخاطر اخراج شدن از بالاترین بدهکار هم شدیم! آدم نمیدونه چی بگه.

  vhs گفت... :
  «مطمئن باشید اینجوری نمیشه چون طرف های افراد مختلف "بچه گوچیک نیستن" که با "عذرخواهی" رسمی کاری درست شه.»
  --------------------
  ج: اتفاقآ این فقط بچه های کوچیک هستن که بعلت شکل نگرفتن شخصیت اجتماعی، توان "عذرخواهی" و پذیرش مسئولیت خطاهای خودشون رو ندارن! دقیقآ مثل خود یحیی نژاد و نوچه هاش! آدم عاقل و بالغ، اونقدر شخصیت و اعتماد به نفس داره که بتونه مسئولیت پذیر باشه و بخاطر اشتباهاتش "عذرخواهی" کنه. بخصوص وقتی که اشتباهش در حد تضییع حقوق بسیاری از انسانها و حتی دوستانش باشه!

  vhs گفت... :
  «همینکه یه "گوش چشم" نشون داده یعنی پایه راه اومدنه.»
  --------------------
  ج: اولآ میشه بگی کی و کجا و به چه صورت "گوش چشم" نشون داده؟! دومآ مگه مراسم خواستگاریه که با "گوش چشم" میخواد دل ببره؟! غلط کرده که گوش چشم نشون داده! زده 300 نفر رو مثل آشغال از بالاترین پرت کرده بیرون، بعد پشت سرشون تهمت و افترا زده، حالا لنگش رو انداخته رو هم داره "گوش چشم" نشون میده؟! خیلی چندش آور داری ازش دفاع میکنی!

  پاسخحذف
 81. اگرم ایشون پشیمون هست از کار اشتباه و خطایی که انجام داده ما نباید احساس شرمندگی کنیم که. بین خیلی‌ از ایرانیا فرهنگ غلط جا افتاده که یکی‌ که اشتباه کرده، اگه کوتاه بید و پشیمون بشه، اون طرفی‌ هم که بهش ظلم شده باید کوتاه بیاد.
  مثل: حالا مهدی یحیی نژاد هم یه اشتباهی‌ کرده پشیمونه کوتاه اومده شما هم یخورده کوتاه بیاید دیگه، لینک‌های ضد مذهب نفرستید و انقدر علیهش کمتر حرف بزنین.
  ایشون اگه پشیمونه باید بیاد از تک تک افراد که اخراج کرده عذرخواهی کنه و ازشون خواهش کنه که برگردن. (صبح تا شب افرادی در ایران با هزاران تهدید امنیتی و با اسم مستعار در بالاترین فعالیت میکنند که پول و شهرتش بره تو جیب حج آقا مهدی یحیی نژاد!). محتوای تولیدی و کار توسط افراد با اسامی مستعار : پول و شهرت برای مدیر سعیت که هیچکاری نکردی جز اینکه یه سعیت طراحی کرده مثل میلیون‌ها آدم دیگه

  پاسخحذف
 82. این آقا اگه قرار بود از خر شیطون پایین بیاد، وبلاگ شما رو بخاطر عقده شخصی‌ و عمل تلافی جویانه، وبلاگ ''متوهم'' خطاب نمیکرد

  پاسخحذف
 83. سلام صادق جان ..
  امیدوارم تعطیلات بهت خوش گذشته باشه ..
  ما تو دنباله هم به پیسی خوردیم
  http://donbaleh.com/link/358477

  ما شدیدا نیاز داریم یه جا دور هم جمع باشیم ..
  نظرت چیه هر هفته یه ساعت قرار بذاریم تو پالتاک ( عین کاری که آقای بهرام مشیری می خوان انجام بدن ) بعد برنامه ریزی ها مون رو اونجا انجام بدیم

  ممنون
  هوتن

  پاسخحذف

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد