۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان امروز را به قتل تهدید کردخبرگزاری حکومتی فارس در طی چند خبر (مثلا اینجا یا اینجا) که ظاهرا به قصد تهدید و جلوگیری از شرکت مردم در تظاهرات امروز (یکم اسفند) منتشر شده اند تظاهر کنندگان را به«کشتار» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید کرده است.

این متن را اینجا نه به جهت کمک و گستردن جنگ روانی رژیم، بلکه به عنوان مدرک جرمی مطرح میکنم که در صورت بروز رفتار وحشیانه از سوی مزدوران در ملاء دید عام قرار داشته باشد که رژیم آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی دست به چنین جنایاتی زده است.هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد