۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

اعدام معترضین به تقلبهای انتخاباتی تروریسم حکومتی است

تروریسم [Terrorism] = تلاش برای به دست آوردن قدرت از طریق استفاده از «ترور».
ترور[Terror] = رعب، وحشت.

درست مثل فرمان قتل نداها و سهراب های برومند وطنمان، این حکم ها و هر حکم دیگری پس از آنها تنها به قصد و هدف تولید رعب در دل مردم انجام شده، و به خیال خام خودشان برای به دست آوردن قدرت و نابود کردن موج سبز مردمی.

پس بهترین روش موثر مقابله با این وحشیگری ها هم این است که به اینها نشان بدهیم با این نوع ابراز خشونت مذبوحانه شان هیچ هراسی به دلمان نخواهند انداخت، که هیچ، بلکه برعکس بیش از پیش متوجه میشویم که این رفتارها نشان ضعف بیش از حد آنهاست که فریادهای ما را فقط با گلوله و قتل قادر به پاسخ دادن هستند، و ما هر روز که میگذرد از تروریسم آنها بیش از پیش منزجر خواهیم شد، و بدون هیچ شک و تردیدی تا زمانی که ریشه این خشم کور و حکومت رعب را از خاک پاک کشورمان بیرون نکشیم از پا نخواهیم نشست.هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد