۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

یادداشت تشکری خدمت عزیزان بالاترینی...


این متن کوتاه را به پاس، و به خدمت دوستان و کاربران عزیز و محترم بالاترین مینویسم که با توجه، هوشمندی و نیز لطف خودشان موجبات «آزادی» من و امکان بازگشتم به جمع دوست داشتنی بالاترین را فراهم کردند.

Samy عزیز، که این لینک را با موضوع بسته شدن حساب من منتشر کردید، و اینهمه دوستان محترم دیگری که در کامنت ها و نظرات در لینک های مختلف به بسته شدن حساب من اعتراض کردید و خواهان بازگشائی آن شدید، من عمیقا شرمنده شده ام از لطف و توجه شما به جریانی که برای من پیش آمده بود، و میخواهم همه شما عزیزان بدانید که چقدر برای تک تک شما، حتی انهائی که از لحاظ فکری گه گاه با هم هیچ اشتراکی شاید نداشته باشیم، ارزش و احترام قائل هستم.

به ذهنم رسیده بود که این را بنویسم و لینک کنم در بالاترین، برای تشکر کردن از کمک و التفات شما که منجر به رفع حصر از حساب من آنهم با آن سرعت شد، اما فکر نمیکنم درست باشد که این موضوع را بیش از این کش بدهیم، پس اجازه بدهید همینجا از تمامی شما عزیزان تشکر کنم.

امیدوارم که خدمت کوچکی که به سهم و نوبه خودم در کنار شما برای جنبش آزادی خواهی ملت ایران انجام میدهم ارزش کمک و توجهی که به من فرموده اید را داشته باشد. البته این را هم بگویم که خوب متوجهم این موضوع شخصی و فردی نیست بلکه یک موضوع اصولی و عمومی است، و هر کس دیگری هم به جای من بود همه ما طبعا همین تلاش را در جهت اجرای قانون و عدالت توسط مدیران سایت میکردیم. اما باز هم به هر حال این حکایت کوچک در مورد شخص من بوده، و من از صمیم قلب از پشتیبانی و حمایت شما از حقوق خود تشکر میکنم.

شک ندارم که با همین روحیه مروت و همراهی و با همین برخورد روشن، مستقیم و صریح اگر ادامه بدهیم دیر یا زود نه تنها بالاترین را به تمام امکانات بالقوه اش برای نمونه ای از ارتباط اجتماعی و مدیریت دموکراتیک خواهیم رسانید، بلکه در عرصه بزرگتر مبارزه مان نیز تمام هموطنانمان را خواهیم توانست تا از چنگ هیولاهائی که کشورمان را به تاریکی میخواهند بکشانند نجات بدهیم.

به امید صبح، و همراه با شما،

دوست کوچک شما، صادق.

هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد