۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

هر اسکناس = یک برگهٔ رای !


به یاد رای های دزدیده شده مان
هر اسکناس را رای سبزی خواهیم کرد
و با رای های بیشمار خود
پشت حکومت کودتا را خواهیم شکست.۲ نظر:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد