۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

رویترز: همسر موسوی بر نامشروع بودن دولت ایران و حضور گسترده در چهارشنبه سوری تاکید کرد


خبرگزاری «رویترز»، که تیتر خبر خود در مورد مصاحبه اخیر دکتر رهنورد با سایت کلمه را به تاکید وی بر عدم مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد اختصاص داده است، مینویسد، «رهبر جمهوری اسلامی، قدرتمند ترین مهرهٔ نظام اسلامی ایران، به عدم قبول مشروعیت دولت احمدی نژاد توسط رهبران جنبش سبز اعتراض کرده است و آنها را متهم کرده است که در مقابل قانون گردنکشی کرده اند. اما سایت «کلمه» از قول زهرا رهنورد نوشته است که «بارها گفته ام ، این دولت نامشروع است ... اما چون دولت ادعای مشروعیت میکند پس باید به وظایفش عمل کند».

رویترز همچنین اضافه میکند که دکتر رهنورد در مصاحبه خود با سایت کلمه به حضور گسترده ایرانیان در مراسم چهارشنبه سوری نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت کلمه، خانم رهنورد در این مورد گفت «خشونتی نخواهیم ورزید، اگر خشونتی باشد بدانید از سوی خود حاکمیت است.»

خبر رویترز در پایان از قول دکتر رهنورد میافزاید، «آزادی، دمکراسی، حقوق زنان و قانون گرایی اینها مطالباتی است که جنبش سبز در پی تحقق آن است.»


هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد