۱۳۸۸ فروردین ۱۱, سه‌شنبه

گزارش کنگره امریکا: صنایع اتمی ایران پانزده میلیون دلار کمک غیر مستقیم از امریکا دریافت کرده است !


بر اساس گزارشی که امروز توسط شاخه تحقیقاتی کنگرهٔ امریکا منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران برای صنایع اتمی خود مبلغ پانزده میلیون دلار کمک مالی از سوی برنامه ای دریافت کرده است که بخش اعظم بودجه آن توسط دولت امریکا تهیه میگردد.

این برنامه که متعلق به سازمان انرژی اتمی است، به نام "برنامه همکاری تکنیکی (Technical Cooperation Program)" شناخته میشود، و دولت ایران مبلغ پانزده میلیون دلار را در طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ دریافت کرده است. قابل ذکر است که امریکا پشتیبان مالی اصلی برنامه فوق محسوب میگردد.

طبق این گزارش علاوه بر ایران سه کشور دیگر که هر سه آنان توسط دولت امریکا به عنوان دولتهای پشتیبان تروریسم شناخته میشوند نیز مبالغی از این برنامه دریافت کرده اند. این کشورها عبارتند از سوریه که مبلغ چهارده میلیون دلار دریافت کرده است، و سودان و کوبا که هر کدام یازده میلیون دلار از طریق برنامه فوق دریافت نموده اند.

منبع خبر: وال استریت جورنالهیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد